הוראה

 
HIT מכון טכנולוגי חולון חרט על דגלו את האיכות והמצוינות בכל תחומי עשייתו ובכלל זה איכות ומצוינות בהוראה. התנאים הבסיסיים למצוינות בהוראה הינם לאהוב ללמד את הסטודנטים ואת האינטראקציה עימם, לאהוב את תחומי התוכן של הקורס אותו מלמדים, נכונות להשקיע זמן ומאמץ בהכנת הקורס וכל אחד מהשיעורים ולרצות להצטיין בהוראה. הצטיינות בהוראה הינה גם תנאי למיצוי מלוא הפוטנציאל של כל אחד מהסטודנטים.
 
במחקרים רבים נמצא כי ממדי ההוראה החשובים ביותר לסטודנטים הינם בהירות ההסברים, ארגון השיעור, מידת העניין ויחס המרצה לסטודנטים. בקורסי סטודיו ובקורסים המבוססים על פרויקטים חשובים גם אפקטיביות המשובים שהמנחים נותנים לסטודנטים ואופן ההנחיה. הסטודנטים מצפים להרגיש בתום הקורס שהקורס תרם להם וכי הושגה בו למידה משמעותית.
 
במכון קיים מרכז לקידום ההוראה שתפקידו העיקרי הינו לסייע למרצים לשפר את הוראתם דרך טיפול בהיבט הכולל של ההוראה ובכל אחד מהממדים הנ"ל. המרכז מציע סדנאות הוראה מסוגים שונים ותוכנית ליווי אישית הכוללת תצפיות בשיעורים ומתן משוב. ככל הידוע, מכון טכנולוגי חולון HIT הינו כיום המוסד האקדמי היחיד בארץ אשר הנהיג תצפיות של יועצי הוראה אצל כל המרצים התקניים.
 
אחת מהדרכים היעילות להשגת איכות ומצוינות אישית בהוראה הינה לקבל משובים על ההוראה ולשפר היכן שנדרש. כאמור, המשובים יכולים להינתן על ידי יועצי ההוראה של המרכז לקידום ההוראה אבל גם על ידי מרצה עמית, בעל תפקיד בפקולטה/מחלקה והסטודנטים.
 
מידי סוף סמסטר נערך במכון סקר הוראה ואחת מהמטרות העיקריות של הסקר הינה לספק למרצים משוב של הסטודנטים על הוראתם. לאחר קבלת התוצאות חשוב לעיין בהן ולנתחן כדי ללמוד על ממדי ההוראה אותם מעוניינים לשפר. יועצי המרכז לקידום ההוראה יכולים לסייע גם בכך ולעזור למרצים לנתח את התוצאות באופן מושכל מתוך כוונה לבנות תכנית סיוע אישית למעוניינים בכך.