ידיעון תשע"ט

מכון טכנולוגי חולון
 
כללי    
     
מנהל הסטודנטים-שירות לסטודנט ידיעון מוסדי - כללי
תקנונים
לוח שנה אקדמי
קורסים רב תחומיים
 
 
 
 
 
   
 
   
הפקולטה לעיצוב הפקולטה להנדסה הפקולטה למדעים
עיצוב הנדסה מדעים
יפורסם בהמשך ידיעון הפקולטה יפורסם בהמשך
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
ניהול טכנולוגיה המחלקה לטכנולוגיות למידה לימודים כללים ואנגלית
ניהול טכנולוגיה טכנולוגיות למידה לימודים רב תחומיים
יפורסם בהמשך יפורסם בהמשך יפורסם בהמשך
     
     
     
     
 
 

לידיעונים קודמים, אנא פנו למזכירות אקדמית