חזון והישגים

חזון והישגים

החזון

חזון המכון הוא להיות מוסד אקדמי מצטיין, מדעי-טכנולוגי רב-תחומי, ייחודי בנוף ההשכלה הגבוהה בישראל, זאת, בשילוב הוראה אקדמית דינמית לצד מחקר ופיתוח יישומיים, בשיתוף פעולה הדוק ולמען התעשייה וכלל מגזרי החברה בישראל.

הגשמת החזון תאפשר לבוגרי המכון להשתלב בתעשייה, במשק ובחברה, ותמתג את העיר חולון, כעיר אקדמית בקנה מידה בין-לאומי.

בפועל, המכון מיצב את עצמו בשנתיים האחרונות, בשורה אחת עם מוסדות אקדמיים ישראליים, תוך תכנון מנועי הצמיחה האקדמיים שלו וגיבושם:
  • הוקמה פקולטה חדשה - הפקולטה לטכנולוגיות למידה - ובה תוכניות ייחודיות לתארים ראשון ושני.
  • הוגשה תוכנית חומש למל"ג, שבמסגרתה בקשה לפתיחת חמש תוכניות לימוד חדשות לתואר ראשון, וקידום שתי תוכניות לימוד לתואר שני (עם תזה).
  • בוצע ריענון נרחב של תוכניות הלימוד הקיימות לתארים ראשון ושני בפקולטות השונות, וחוזקו האלמנטים היישומיים שלהן באמצעות הידוק הקשר בין המכון לתעשיית ההיי-טק, ובעיקר, בסביבת העיר חולון.
  • המכון הגדיל בצורה ניכרת את שיתופי הפעולה האקדמיים והמחקריים שלו בזירה הלאומית והבין-לאומית, עם הקמת מעבדות ומרכזי מחקר מולטי-דיסציפלינריים, ופעילות אקטיבית בתוכניות אקדמיות בזירה הבין-לאומית.
  • גויסו אנשי סגל מעולים ממוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל, כמו גם מתעשיית ההיי-טק.
  • הוחל בפעילות נרחבת של הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזרים שונים באוכלוסייה הישראלית, ובפרט לחרדים, לדרוזים, לצ'רקסים ולעולים חדשים.

מטרת המכון

מטרת המכון היא להכשיר מהנדסים, אנשי מדעי המחשב, מתמטיקה יישומית, עיצוב, ניהול טכנולוגיה וטכנולוגיות למידה, אשר ישתלבו כמובילים וכשותפים בתעשייה ובחברה הישראלית. בד בבד, על המכון לחנך את בוגריו לאזרחות טובה, לצייד אותם בערכים גבוהים ולהכשירם למצוינות, תוך נטילת אחריות חברתית.

על המכון לשקוד על הכשרת בוגרים, המסוגלים לעמוד באתגרים הטכנולוגיים המשתנים חדשות לבקרים, ולתרום לפיתוח התעשייה ולקידומה בכלל ולתעשיית הטכנולוגיה העילית בפרט, וזאת תוך ציוד בוגריו בכלים עדכניים לחשיבה יצירתית, ללמידה עצמית, לניתוח מעמיק ולעבודת צוות, כדי שיוכלו ליצור ולהשתתף בפיתוח מערכות מורכבות ומתוחכמות.

המכון ינגיש את ההשכלה הגבוהה בתחומי המדע והטכנולוגיה למגזרים, המתקשים בהשגתה נכון להיום, כגון: אנשים עובדים, נשים, חיילים בשירות חובה וקבע, חרדים ואוכלוסיות מיעוטים (דרוזים, צ'רקסים וערבים).
על המכון לפתח ולבסס תשתיות מחקר יישומיות לטובת פיתוחים טכנולוגיים פורצי דרך, תוך שיתוף פעולה הדוק במסגרות שונות עם מוסדות מחקר ותעשייה בארץ ובחו"ל.

המכון יהווה תשתית אקדמית משמעותית במרחב העירוני שבו הוא ממוקם, יפעל לפיתוח מצוינות בקרב בני נוער, בעיר חולון ובסביבתה וישאף להיות גורם משמעותי בהנגשת לימודים אקדמיים, לימודי תעודה וקורסי הכשרה והעשרה לתושבי העיר והסביבה, ולתעשיות הטכנולוגיה העילית שבאזור.