יעד 13

גיוס תרומות להמשך פיתוחו של המכון בתחומים: ההוראה, המחקר והתשתית

גיוס תרומות בארץ ובחו"ל הוא הכרחי להמשך פיתוחו של המכון בהוראה ולשגשוגו במחקר וביצירה. המכון ישקיע מאמצים במקסום הפוטנציאל שלו וישתמש ביתרונותיו השונים, כדי להגביר את קצב גיוס התרומות בארץ ובחו"ל. התרומות ישמשו להקמת מעבדות ומרכזי מחקר ייחודיים, לבניית בניינים חדשים ולשיפוץ הבניינים הקיימים, למלגות לסטודנטים נזקקים ולסטודנטים מצטיינים, לארגון ימי עיון וכנסים לאומיים ובין-לאומיים, ולעידוד המחקר והיצירה במכון.


הקמת קרן פורצי דרך

לקראת השנה האקדמית החדשה - תשע"ז הושקה קרן לעידוד חדשנות בקרב הסטודנטים, הבוגרים והמרצים. הקרן מהווה פרי שיתוף פעולה בין רשות המו"פ וקשרי חוץ לבין התעשייה. כספיה, בסך של 180,000 ש"ח, הם תרומתם הנדיבה של ד"ר פנינית כהן ופיני כהן - יו"ר חבר הנאמנים של המכון.
התרומה תאפשר לסטודנטים לקדם את פרויקטי הגמר לשלב יישומי עם התעשייה ולחוקרים צעירים לממש רעיונות ולעודד יזמות בתוך האקדמיה. בשנים האחרונות חל גידול רב במספר הפרויקטים בעלי יכולת מסחרית אשר זקוקים למימון ראשוני בכדי ללטשם לתעשייה. תרומה זו מאפשרת ליטוש זה.

הקמת אגודת הידידים

ה בשנת תשע"ו התחלנו בייסודה של אגודת ידידים בין-לאומית. מטרתה היא לגייס אנשי מפתח מובילים בעולמות התוכן של המכון, שיחדיו יפעלו לקידום שמו של המכון בארץ ובחו"ל, ולגיוס כספים במישרין ובעקיפין.
משאבים אלה ישמשו לפיתוחים המחקרי והפיזי של המכון, לעידוד מצוינות הסטודנטים ולרווחתם.
המכון נמצא בשלבי ניסוח סופי של ההיבטים המשפטיים והרגולטוריים השונים בארץ ובמדינות שונות ברחבי העולם, של גיבוש נוהל ותרומות ושל מיפוי יעדים ותורמים.