יעד 4

קידום נשים במכון

המל"ג/ות"ת הציב את קידום השוויון המגדרי במוסדות להשכלה גבוהה כיעד ראשון במעלה בשנים הקרובות. זאת הן מטעמים של צדק ושל הוגנות והן מטעמים של קידום המצוינות האקדמית ושל מימוש ההון האנושי. המכון רואה את עצמו מחויב לפעול לקידום שוויון מגדרי וייצוג נאות של נשים, בד בבד עם שמירה על רמת מצוינות גבוהה, הן של הסגל האקדמי והמינהלי, והן של הסטודנטים. כמוסד, המכשיר את בוגריו לתפקידי מפתח בתעשייה, המכון רואה בקידום נשים צורך ענייני, ההולם את המציאות הלכה למעשה, מעבר להיותו חובה מוסרית וחובה ערכית, ולכן הוא יעד משותף לנשים ולגברים במכון.

סגל

המכון גאה במספר הגדל משנה לשנה של נרשמים, המבקשים לרכוש השכלה גבוהה באחד מהתחומים הנלמדים במכון. מספר זה מעיד על המוניטין שיש למכון בקרב קהל הצעירים, הפונים ללימודים אקדמיים יישומים.
במהלך שנת תשע"ו הורחבו תחומי פעילות המרכז לייעוץ ולהרשמה, הן למטרת עידוד נרשמים איכותיים, והן למען הנגשת הלימודים לאוכלוסיות נוספות:
 • גיוס וטיפוח חברות סגל חדשות:
  בשנתיים האחרונות גויסו מספר חברות סגל חדשות, ושיעורן עומד כרגע על כ-30% מכלל חברי הסגל שגויסו בתקופה זו. גיוס חברות סגל מצוינות בתחומן וקליטתן נעשה, תוך הפחתת עומס ההוראה ויצירת תנאים הולמים, המאפשרים להן התמקדות במחקר ובהוראה. כך ניתן מענה הולם גם להמלצות המל"ג, באשר לקליטת נשים לסגל האקדמי ולהפחתת חסמי קידום. המכון שואף להמשיך ולקלוט נשות סגל מצוינות לשורותיו ולטפח את כלל חברות הסגל מתוך הראיה, כי יש בכך צורך אקדמי וצורך חברתי, מעבר לחובה המוסרית.
 • חברות סגל מינהלי:
  מתן דגש בטיפוח חברות סגל מינהלי והכשרתן. בראשן נמצאות ראשות מחלקות מינהליות, המהוות רוב נשי בקרב מנהלי המחלקות במכון.
 • אירוע לכבוד יום האישה הבין-לאומי:
  יום האישה צוין במכון זו השנה השלישית באירוע חגיגי, שכלל שתי הרצאות סקירה של עו"ד אורנה קופלוביץ על קידום נשים בארץ ובמכון; והרצאה של גב' חנה רדו, סגן יו"ר משרד הפרסום מקאן תל אביב, יו"ר מקאן וואלי, יו"ר ומייסדת סופרסונס - "אנחנו סופרסונס".

סטודנטיות

 • נערכה בדיקה מקיפה של התקנונים ושל הנהלים הרלוונטיים לסטודנטיות בטיפולי פוריות, בהיריון ובחופשת לידה, והוכנסו בהם שינויים, בהתאם להנחיות המל"ג/ות"ת באשר לשוויון מגדרי. יש לציין, כי בנוסף על הקלות בהגשת עבודות ובמועדי בחינות, המכון מאפשר ייעוץ ועזרה פרטנית לסטודנטיות בהיריון או בחופשת לידה, כדי לסייע להן לעמוד בחובות לימודיהן.
 • חדר הנקה: כדי להקל על סטודנטיות לאחר לידה לחזור ללימודים, לגשת לבחינות ולעמוד במטלות השונות, הוקם לבקשתן, חדר הנקה. במהלך השנה תידבק מידת השימוש והיעילות שבחדר זה, ובמידת הצורך יוקם חדר נוסף.


אתר אינטרנט ייעודי לנשים

הושק אתר נשים בתוך אתר האינטרנט של המכון. האתר נותן ביטוי לפעילות הנעשת בתחום קידום הנשים במכון, באמצעות הנגשת מידע רלוונטי לקידום אקדמי, מידע על מלגות ומענקי מחקר, חדשות, סיפורי השראה, ומתן במה לסטודנטיות ולנשות הסגל ועוד.
"הנבחרת": תוכנית מנטורינג לטיפוח סטודנטיות ולהכשרתן בשיתוף התעשייה בתהליך בדיקת הצרכים הייחודיים של הסטודנטיות במכון ושל התעשייה, נבנתה תוכנית ייחודית וראשונה מסוגה בארץ. מטרתה להכשיר סטודנטיות, בעלות פוטנציאל מנהיגות, לשילוב מיטבי בתעשייה ובחברה.
במסגרת התוכנית, הסטודנטיות יקבלו כלים ויעברו הכשרה ייחודית, כאשר הן מלוות במנטוריות מהמכון ומהתעשייה שילוו אותן עד לסיום הלימודים ושילובן בתעשייה. הוגדרו אבני דרך לפרויקט וגויסו המנטוריות לעיל. התוכנית תצא לפועל בשנת הלימודים תשע"ז, במתכונת של פיילוט, מתוך מטרה להרחיבו בהמשך השנה.

קורס חשיפה לאקדמיה לסטודנטיות מהמגזר החרדי

מטרת הקורס היא להעניק כלים, שיסייעו להשתלבות נשים מהמגזר החרדי בשוק העבודה, בתחומי הטכנולוגיה השונים, מתוך כוונה לאפשר להן ביסוס עתיד כלכלי טוב יותר, וכן המשך לימודים במוסדות האקדמיים להשכלה גבוהה. הקורס מועבר על ידי מרצה מהפקולטה לטכנולוגיות למידה וסטודנטית מצטיינת מהפקולטה.
הקורס הייחודי למכון, החל לפעול בשנת תשע"ו, והוא מממש את חזון המכון, המנגיש את הידע ואת ההשכלה לכלל מגזרי החברה בישראל.
50 נשים סיימו את הקורס, ומתוכן בוגרת אשר הצטרפה ללימודי תואר ראשון בטכנולוגיות למידה.


בעתיד...

 • סדנאות לנשות הסגל המינהלי ולראשות המחלקות המינהליות, מתוך מטרה להרחיב את הידע ואת הכלים ולאפשר מענה להתמודדות עם אתגרים שונים, המתעוררים תוך כדי עבודתן השוטפת.
 • יום האישה הבין-לאומי תשע"ז: בנוסף למפגש שיכלול אירוע והרצאה, נאצור, בשיתוף הפקולטה לעיצוב, תערוכה ייחודית שתעסוק בנשים מפרספקטיבות שונות. בהתאם לבקשת נשות הסגל, המכון יציע, במהלך השנה, מספר הרצאות מעוררות השראה לסגל המכון ולסטודנטים/ות.
 • בכוונת המכון להמשיך לייצר הלימה בין כל התקנונים הרלוונטיים לנשים, בהתאם להנחיות החדשות של מל"ג/ות"ת, באשר לשוויון מגדרי.
 • קביעת הקלות גם לסטודנטים (גברים), שנולדו להם ילדים במהלך הלימודים. מהלך זה עולה בקנה אחד עם התפיסה החדשה המתגבשת בנציבות שירות המדינה. זאת, באשר להחלפת משרת "אם עובדת" ל"הורה עובד", ויצירת בסיס אפשרי לחלוקת אחריות משותפת.