יעד 3

הגדלת כמות הסטודנטים, תוך דגש על גיוס בעלי פוטנציאל להצטיינות

מספרם של הסטודנטים הלומדים במכון ואיכותם מהווים פרמטרים קריטיים לקיומו ולשגשוגו. לכן, כדי להגביר את יציבותו האקדמית והכלכלית וכפועל יוצא מהתחרות הקשה הקיימת בשנים האחרונות והצפויה להחריף, בשוק ההשכלה הגבוהה, המכון חייב להפעיל מערכת דינאמית למשיכת סטודנטים טובים באופנים יצירתיים. בתוך כך, על המכון למתג את עצמו כאטרקטיבי למועמדים בכלל ולמועמדים טובים בפרט, כמוסד לא אוניברסיטאי שאינו עוד מכללה, המקנה לבוגריו תשתית איתנה של ידע בסיסי, יישומי ועדכני. תשתית זאת נדרשת להצלחת הבוגרים בתעשייה, וכן להמשך לימודיהם לתארים מתקדמים.

הרשמה ללימודים

המכון גאה במספר הגדל משנה לשנה של נרשמים, המבקשים לרכוש השכלה גבוהה באחד מהתחומים הנלמדים במכון. מספר זה מעיד על המוניטין שיש למכון בקרב קהל הצעירים, הפונים ללימודים אקדמיים יישומים.
במהלך שנת תשע"ו הורחבו תחומי פעילות המרכז לייעוץ ולהרשמה, הן למטרת עידוד נרשמים איכותיים, והן למען הנגשת הלימודים לאוכלוסיות נוספות:
 • הרחבת היקף מתן פטור להנדסאים - עד 30 נ"ז לתוכניות הלימודים הארבע-שנתיות.
 • עדכון מלגות הצטיינות לתואר ראשון למועמדים בעלי ממוצע בגרות גבוה.
 • הוספת מלגות הצטיינות לנרשמים בעלי ממוצע ציונים גבוה בלימודי הנדסאים.
 • הענקת מלגות הצטיינות לסטודנטים בתוכניות לתואר שני.
 • צמצום היקף ההשלמות לתואר שני בניהול טכנולוגיה.
 • קיום בחינה פסיכוטכנית כמחליף פסיכומטרי.
 • פתיחת מסלול אביב - המכון הוא המוסד היחיד המפעיל תוכנית ייחודית למועמדים, המבקשים להתחיל את לימודיהם בסמסטר ב', בתוכניות: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מדעי המחשב ומתמטיקה שימושית.
 • עידוד נרשמים ממגזרים בעלי העדפה מתקנת (בני העדה הדרוזית, יוצאי העדה האתיופית והמגזר החרדי).
 • תוכנית "מצוינוער".
 • עתודה אקדמית צבאית בצה"ל - מסלול בתוכניות מדעי המחשב והנדסת חשמל ואלקטרוניקה.
בעקבות הפעילות לעיל נרשמו ונרשמים למכון ל-12 מסלולי הלימוד (תארים ראשון ושני), לסמסטר חורף ולסמסטר אביב - תשע"ז (2016-2017) כ-2,500 מועמדים. ממוצע המתקבלים ללימודים נע בין 30% לתואר ראשון לעיצוב, כ-70% לתואר ראשון טכנולוגי, וכ- 85% ללימודי תואר שני.
בתקופת ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח (2017/2018) ייכנס לתוקפו בונוס מוגבר לנרשמים בעלי 5 יחידות לימוד במתמטיקה' כפי שנהוג באוניברסיטאות. המכון לוקח חלק ביוזמה הלאומית לחיזוק לימודי המתמטיקה ולתוכנית לעידוד תלמידי תיכון ללמוד את מקצוע המתמטיקה באופן מוגבר.


מספרי מתקבלים לתואר ראשון ושני בשנה"ל תשע"ז


מסלול / שנה מתקבלים תשע"ז*
תואר ראשון מדעי המחשב 448
מתמטיקה שימושית 14
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 310
ניהול טכנולגיה 96
טכנולוגיות למידה 86
עיצוב 240
סה"כ תואר ראשון 1,194
תואר שני תואר שני הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 25
תואר שני ניהול טכנולוגיה 95
תואר שני עיצוב משולב 18
תואר שני טכנולוגיות למידה 20
סה"כ תואר שני 158
סך המתקבלים ללימודים 1,352

* לא כולל רישום לסמסטר אביב (ייפתח בחודש פברואר 2017) לא כולל מצוינוער


אחוז המתקבלים בעלי נתוני הרשמה גבוהים עבור המקצועות הטכנולוגים לתואר ראשון


מסלול / שנה מתקבלים תשע"ז* % מתקבלים לתשע"ז בעלי נתוני הרשמה גבוהים**
מדעי המחשב 448 25%
מתמטיקה שימושית 14 7%
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 310 31%
ניהול טכנולגיה 96 20%
טכנולוגיות למידה 86 23%
סך המתקבלים ללימודים במקצועות הטכנולוגיים 954 27%

* לא כולל רישום לסמסטר אביב (ייפתח בחודש פברואר 2017) ומצוינוער.
** נתוני הרשמה גבוהים: ממוצע בגרות - 110 ומעלה; ציון פסיכומטרי - 660 ויותר; ממוצע הנדסאים - 90 ויותר.


סך מספרי סטודנטים בכל פקולטה (מעודכן לתאריך 14.11.2016) קידום קשרים עם התעשייה בעיר חולון


מחלקה תשע"ד תשע"ה תשע"ו תשע"ז
מדעי המחשב 631 731 919 1,141
עיצוב 851 868 868 943
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 1,101 1,018 1,034 1,112
ניהול טכנולוגיה 347 367 367 368
מתמטיקה שימושית 32 51 42 49
טכנולוגיות מידה 104 81 61 104
סה"כ תואר ראשון 3,169 3,233 3,419 3,419
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 130 126 113 91
ניהול טכנולוגיה 159 189 220 266
עיצוב משולב 39 45 40 50
טכנולוגיות מידה 18
סה"כ תואר שני 328 360 373 425
סה"כ כללי 3,497 3,593 3,792 4,241

עידוד מצוינות בקרב סטודנטים

בשנת תשע"ז מונו לראשונה שני חברי סגל מהפקולטה למדעים, האמונים על טיפוח ועל עידוד למצוינות בקרב סטודנטים בשנה א', בתוכניות למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית. פעילות זו מהווה צעד לקראת הקמת מועדון סטודנטים מצטיינים.
המכון מוקיר סטודנטים בכמה קטגוריות:
 • סיום לימודים בהצטיינות:
  הצטיינות יתרה - כאשר הציון הממוצע הסופי הוא 90 ויותר. הצטיינות - כאשר הציון הממוצע הסופי הוא 95 ויותר. מספר מקבלי התואר בהצטיינות ובהצטיינות יתרה לא יעלה על 15% מכלל הבוגרים באותו המחזור.
 • הצטיינות במהלך הלימודים:
  פרס מצטיין נשיא - מורכב מפרס כספי ומתעודת הצטיינות. הפרס מוענק לסטודנט בעל ממוצע ציונים בשנת הלימודים הקודמת, המדרג אותו במאיון העליון של כלל הסטודנטים בפקולטה/מחלקה. תעודת מצטיין דקאן - מוענקת לסטודנט בעל ממוצע ציונים, המדרג אותו ב-5% העליונים של הסטודנטים, בשכבת שנת הלימוד שלו בפקולטה/מחלקה.
 • הצטיינות על סמך נתוני קבלה גבוהים:
  מוענקת לסטודנטים בשנה א', אשר הציגו נתוני קבלה גבוהים בתהליך הקבלה ללימודים: ציון במבחן פסיכומטרי ו/או ממוצע בגרויות, או תעודת הנדסאי, או במבחני מיון של הפקולטה לעיצוב.