מתווה התכנית והישגיו

מתווה התוכנית האסטרטגית

מעבר להגדרת היעדים ודרכי הגשמתם ומימושם, המכון ינקוט כבר בטווח הקרוב צעדים בכל תחומי פעילותו (אקדמיה, מינהלה, תשתיות ומשאבים), במטרה להבטיח את המשך פעילותו ותפקודו בסטנדרטים אקדמיים נאותים, ואת המשך עמידתו מול אתגרים לא פשוטים.
צעדים אלה אמורים לגרום להתייעלות יחידות המכון – אקדמיות ומנהלתיות כאחד, להבטיח את יציבותו הכלכלית, ואת מיצובו כמוסד מוביל במערכת ההשכלה הגבוהה בארץ.

יעדי המכון במסגרת התוכנית האסטרטגית

01

פיתוח תוכניות לימודים אטרקטיביות, עדכניות, רלוונטיות וקיומן

המכון ישאף לקדם הטמעת מצוינות אקדמית וטכנולוגית בקרב הסטודנטים הלומדים בין כתליו, יצייד אותם ב"ארגז כלים" ראוי ומקיף - תשתית תיאורטית מקיפה ומוצקה לצד ידע יישומי, עדכני בטכנולוגיות חדשניות, תוך מתן כלים לפיתוח חשיבה יצירתית וביקורתית, יכולת למידה עצמית, אחריות חברתית, ומנהיגות טכנולוגית.

ההישגים

 • הקמת הפקולטה לטכנולוגיות למידה
 • הקמת בית הספר ללימודים מתקדמים
 • הגשת בקשה למל''ג לקידום 2 תוכניות לתואר שני )עם תזה( ולפתיחת 5 תוכניות לתואר ראשון
02

גיוס סגל אקדמי חדש ברמה נאותה, תוך טיפוח וקידום במקביל של הסגל הקיים

הרמה והמוניטין של מוסד להשכלה גבוהה מותנים ברמה ובמוניטין האקדמיים של הסגל האקדמי בו. בעבר גייס המכון חברי סגל אקדמי ברמה גבוהה, אשר תרמו לרמה ולמוניטין של המכון בפרסום מחקריהם בכתבי עת בין-לאומיים מובילים, בהשתתפות בכנסים בין-לאומיים ובזכייה במענקי מחקר מקרנות בין-לאומיות תחרותיות באקדמיה ובתעשייה

ההישגים

 • סגל אקדמי ברמה גבוהה הזוכה בפרסים יוקרתיים ובמענקי מחקר מקרנות יוקרתיות
 • 25 חברי סגל חדשים מתוכם %50 נשים
 • 8 פרופסורים חדשים בסגל
 • גידול שנתי של %11 בתקבולי המחקר
03

הגדלת כמות הסטודנטים, תוך מתן דגש בגיוס בעלי פוטנציאל להצטיינות

כמותם ואיכותם של הסטודנטים הלומדים במכון מהוות פרמטרים קריטיים לקיומו של המכון ולשגשוגו. לכן, כדי להגביר את יציבותו האקדמית ואת יציבותו הכלכלית, חייב המכון לפעול להקמתה של מערכת דינמית, שתשקוד כל העת על משיכת סטודנטים טובים באופנים יצירתיים, כמתחייב מן התחרות הקשה הקיימת בשנים האחרונות, בשוק ההשכלה הגבוהה, תחרות שצפויה להחריף עוד יותר בשנים הבאות. בתוך כך, על המכון למתג את עצמו כאטרקטיבי בפני מועמדים בכלל ומועמדים טובים בפרט, כמוסד לא אוניברסיטאי, שאינו עוד מכללה, המקנה לבוגריו תשתית איתנה של ידע בסיסי, יישומי ועדכני, הנדרש להצלחתם בתעשייה ו/או להמשך לימודיהם לקראת תארים מתקדמים.

ההישגים

 • בעוד ששוק ההשכלה הגבוהה בישראל מצוי במגמת ירידה, נרשמה עלייה משמעותית של כ %12- במספר הסטודנטים הנרשמים ללימודי המכון
 • %28 מבין הנרשמים ללימודי תואר ראשון הציגו נתוני קבלה גבוהים
 • עידוד מצויינות בקרב הסטודנטים במהלך הלימודים ובסיומם
04

קידום נשים במכון

קידום השוויון המגדרי במוסדות להשכלה גבוהה הוצב על-ידי מל"ג/ות"ת כיעד ראשון במעלה לשנים הקרובות, הן מטעמים של צדק והוגנות והן מטעמים של קידום המצוינות האקדמית ומימוש ההון האנושי. המכון רואה עצמו מחויב לפעול לקידום שוויון מגדרי וייצוג נאות של נשים, בד בבד עם שמירה על רמת מצוינות גבוהה הן של הסגל האקדמי והמינהלי והן של הסטודנטים. כמוסד המכשיר את בוגריו לתפקידי מפתח בתעשייה, המכון רואה בקידום נשים צורך ענייני ההולם את המציאות הלכה למעשה, מעבר להיותו חובה מוסרית וערכית ולכן הינו יעד משותף לגברים ונשים במכון.

ההישגים

 • מינוי יועצת נשיא לקידום מעמד האישה
 • %25 חברות סגל אקדמי ו %30- נשות סגל בקרב המרצים החדשים
 • קידום ד »ר לננו-טכנולוגיה לדרגת פרופסור
 • הנבחרת'' תוכנית מנטורינג לסטודנטיות בשיתוף נשות עסקים''
 • קורס גרפיקה מעשית לבנות המגזר החרדי
05

הידוק הקשרים עם התעשייה ועם האקדמיה באמצעות הקמת מסגרות מתקדמות להוראה ומחקר יישומי

שיתוף הפעולה של המכון עם מוסדות אקדמיה ועם תעשיות בארץ ובחו"ל מהווה אלמנט קריטי לקיומו ולהתפתחותו. למכון יש אינטרס מובהק להדק שיתופי פעולה קיימים וליצור שיתופי פעולה חדשים, בפרט עם התעשיות השונות, מתוך מטרה לתת מענה הולם למחסור ההולך וגדל בכוח אדם מיומן, במשק ובתעשייה בישראל. למיקומו הגיאוגרפי של המכון, בטבורה של העיר חולון, יש יתרון רב בחיבור למרכזי תעשיית ההי-טק החדשים בחולון, בראשון לציון ובסביבה הקרובה. כאמור, המכון הקים לאחרונה בשיתוף עם עיריית חולון פורום "אקדמיה–תעשייה", אשר יבסס את הקשר בין אנשי אקדמיה, תעשייה וממשל (מקומי) ויעמיקו לטובת יזמות וחדשנות אקדמיות-טכנולוגיות, בדמות פיתוח תוכניות לימוד חדשות, הקמת תשתיות טכנולוגיות חדשניות, ארגון כנסים וימי עיון, ושילוב של אנשי סגל וסטודנטים בעשייה התעשייתית בסביבה האורבנית.

ההישגים

 • פיתוח קורסים משותפים עם התעשייה למען הכשרת בוגרים המתאימים לעולם הטכנולוגי המתחדש
 • גידול במספר פרויקטי גמר של סטודנטים המתקיימים בתעשייה ובליווי מרצים מהמכון
 • גידול במספר החברות המבקשות לשתף פעולה עם המכון בגיוס בוגרים לעבודה
06

הקמת מרכזים חדשניים למחקר יישומי רב-תחומי בשיתוף האקדמיה, התעשייה, וארגונים אחרים

כאקדמיה, אשר חרתה על דגלה את קידום המחקר היישומי בארץ, המכון החל לאחרונה בהקמת מרכזי מחקר יישומי רב-תחומיים ייחודיים, בשיתוף גורמי אקדמיה, תעשייה, ממשל וארגונים שונים. מרכזי מחקר אלה יפעלו לקדם תחומי ידע ומחקר חדשניים, אשר טרם זכו למענה הולם בעולם האקדמיה בישראל, ויאגדו סביבם חוקרים מדיסציפלינות שונות וסטודנטים מצטיינים מן המכון ומחוצה לו.

ההישגים

 • הקמת מרכז חדשנות המאגד מעבדות ומולטי-דיציפלינריות
 • הקמת מרכזי מו''פ בין-לאומיים
 • חילופי סגל וסטודנטים
 • יום המחקר והיצירה
07

פיתוח תשתיות פיזיות להרחבת המכון

פיתוח אקדמי של המכון דורש התייחסות להרחבת התשתיות הפיזיות הקיימות, לשדרוגן, וכמו גם להקמת תשתיות חדשות – כיתות לימוד, מעבדות מחקר והוראה, מרכזי מחקר, משרדי סגל אקדמי ומתחמים שונים לרווחת הסטודנטים. נכון להיום השטח הבנוי של הקמפוס הוא 22,000 מ"ר עם פוטנציאל הרחבה עד ל-84,000 מ"ר.

ההישגים

 • בניית פורטל ספרייה
 • GEOTECH -הקמת מעבדת סייבר
 • בניית 5 כיתות לטובת הסטודנטים החדשים
 • שדרוג מעבדות וסדנאות בהתאם לצרכי התעשייה
 • הקמת הקמפוס למגזר החרדי כחלק מתרומת המכון לקידום המגזר
08

מיצוב המכון בסביבתו האורבנית, תוך הידוק שיתוף הפעולה עם הגורמים המוניציפאליים

הודות לפעילותה העניפה של עיריית חולון בתחומי החינוך, התרבות והפנאי, ממותגת כיום חולון כעיר חינוך ותרבות ברמה לאומית, אשר בתוכה הוקמו ופועלים מוסדות ייחודיים בתחום, כדוגמת: מוזיאון הילדים, מדיטק, מוזיאון העיצוב, גני סיפור ועוד. קידומו של המכון למוסד אוניברסיטאי יאפשר למתג את העיר גם כעיר אוניברסיטאית בקנה מידה לאומי ובין-לאומי. בדומה לערים אחרות בארץ ובעולם, אשר בקרבן פועלות אוניברסיטאות, המכון יכול לתרום רבות לפיתוחה של העיר חולון ולשגשוגה.

ההישגים

 • הידוק שיתוף הפעולה עם עיריית חולון ובעיקרו - קידום פרויקט המעונות
 • מעורבות חבתית בקהילה במסגרת שעות תרומה לקהילה
 • Science Shop
 • חינוך רציף מהגן לאקדמיה
09

הרחבת תרומת המכון לחברה בישראל, בהנגשת ההשכלה הגבוהה

כחלק מתוכנית מל"ג/ות"ת להרחבת נגישות האקדמיה למגזרים שונים באוכלוסייה הישראלית (חרדים, דרוזים, צ'רקסיים, ערבים, יוצאי אתיופיה ועולים חדשים), המכון ייזום את הקמתן של מסגרות לימוד אקדמיות וקדם-אקדמיות למגזרים השונים, מתוך כוונה לתת כתף במשימה לאומית נעלה זו.

ההישגים

 • המכון נבחר להיות אחד משני המוסדות בארץ ללימוד לבגרות את חיילי המגזר החרדים ''נצח יהודה'' במסגרת שנת משימה. כ 100- תלמידים לומדים במכינות אלו
 • שיתוף פעולה הדוק עם המגזר הדרוזי
 • דקאנט הסטודנטים למען רווחת הסטודנטים
10

מיתוג המכון וחשיפתו בקרב קהלי יעד רלוונטיים

למיתוג המכון כמוסד אקדמי דינמי ומוביל בתחום הטכנולוגיה והיצירה, ולחשיפת יתרונותיו יש חשיבות רבה במשיכה של סטודנטים פוטנציאליים טובים, בגיוס סגל אקדמי ברמה גבוהה ובהגדלת המוניטין שלו.

ההישגים

 • הענקת אות הוקרה על מפעל חיים למר שמעון פרס ז''ל
 • תואר לשם כבוד לדמויות מובילות בתעשייה, במגזר הציבורי ובחברה
 • ביקורים של בכירים במשק, בממשל, בתעשייה, באקדמיה המקומית והעולמית
 • ימי עיון וכנסים מקצועיים המשותפים לאקדמיה ולתעשייה הזוכים לביקוש בקרב המשתתפים
11

הפיכת היחידה ללימודי חוץ במכון לבית ספר מוביל ללימודי תעודה

בית הספר ללימודי תעודה של HIT יפעל בעיקר בתחומים, המשיקים לתחומי הידע הנלמדים במכון, במסגרות האקדמיות השונות. במסגרת קורסי הלימוד שיוצעו בבית הספר, יכירו הלומדים יכירו תחומי ידע ונושאים, המאפיינים את צורכי העולם העכשווי. כמו כן יציע בית הספר לימודי תעודה ו/או לימודי המשך לבוגרי תארים אקדמיים, אשר יקנו להם "צמיחה אישית ויישומית", תוך הרחבת האפשרויות להשתלב בעולם העבודה המאתגר.

ההישגים

 • עדכון תכני הקורסיפ ובניית הכשרות בהתאם לצרכי התעשייה דוגמת הסייבר
 • הפיכת היחידה לבית ספר רווחי
 • פתיחת קורסי העשרה למען הקהילה
12

גיבוש קוד אתי למכון בתחומים: ההוראה, המחקר, המינהל וחיי היום- יום בקמפוס

קוד אתי נועד לקבוע מפורשות את העקרונות המוסריים שעל פיהם נוהג המכון, כמוסד להשכלה גבוהה בארץ, כדי שינחו את חברי הסגל האקדמי והסגל המינהלי בעבודתם היום-יומית, יבהירו את המצופה מהם בהוראה, במחקר, בפרסום המכון ובניהולו, וישמשו להסדרת מחלוקות וניגודים העלולים לקרות במערכות מורכבות.

ההישגים

 • האתיקה עוברת כנר לרגלי על העוסקים ומתחילה בהנהלה עד לאחרון באי המכון. תהליך הלמידה וכתיבת הקוד נמצא בעיצומו והוא עתיד להתפרסם בשנה הקרובה
13

גיוס תרומות להמשך פיתוחו של המכון בתחומים: ההוראה, המחקר והתשתיות

גיוס תרומות בארץ ובחו"ל הכרחי להמשך פיתוחו של המכון בהוראה ושגשוגו, במחקר וביצירה. המכון ישקיע מאמצים במקסום הפוטנציאל שלו ויעשה שימוש ביתרונותיו השונים, כדי להגביר את קצב גיוס התרומות בארץ ובחו"ל. התרומות ישמשו להקמת מעבדות ומרכזי מחקר ייחודיים, לבניית בניינים חדשים ולשיפוץ הבניינים הקיימים, למלגות לסטודנטים נזקקים ולסטודנטים מצטיינים, לארגון ימי עיון וכנסים לאומיים ובין-לאומיים, ולעידוד מחקר ויצירה במכון.

ההישגים

 • השקת הקרן לעידוד פרייקטים פורצי דרך
 • הקמת אגודת הידידים