יעד 8

מיצוב המכון בסביבתו האורבנית, תוך הידוק שיתוף הפעולה עם הגורמים המוניציפליים

הודות לפעילותה העניפה של עיריית חולון בתחומי החינוך, התרבות והפנאי, חולון ממותגת כיום כעיר חינוך ותרבות ברמה לאומית, אשר בתוכה הוקמו ופועלים מוסדות ייחודיים בתחום, כדוגמת: מוזיאון הילדים, מדיטק, מוזיאון העיצוב, גני סיפור ועוד. קידומו של המכון למוסד אוניברסיטאי יאפשר למתג את העיר גם כעיר אוניברסיטאית בקנה מידה לאומי ובין-לאומי. המכון יכול לתרום רבות לפיתוחה של העיר חולון ולשגשוגה, בדומה לערים אחרות בארץ ובעולם, אשר בקרבן פועלות אוניברסיטאות.

מעונות

פרויקט מעונות יכלול 472 חדרים, 562 מיטות, שטחים ציבוריים לרווחת הסטודנטים, שטחים מסחריים וכ-260 חניות תת-קרקעיות.
בימים אלה (חודש נובמבר 2016), המכון נמצא בפעילות נמרצת עם היזם (חברת "שיכון ובינוי"), עיריית חולון והמל"ג, כדי לסיים את כל הנושאים הפתוחים ולגבש הסכם עקרונות, האמור להיחתם במהלך החודש.
כן מתוכננת הקמת גדר דקורטיבית היקפית ברחובות פיכמן-הופיין, כחלק מהוצאת ההיתר הכולל לפרויקט.


פרוייקטים ושיתופי פעולה עם העיר חולון


עיריית חולון
  • בימים אלה מתהווה שיתוף פעולה ייחודי, שבמסגרתו המכון יסייע ויהיה שותף בחינוך רציף, החל מגיל גן החובה ועד האקדמיה.
  • ליווי אקדמי מקצועי רב-שנתי של ה'אולימפיאדה העירונית במתמטיקה' לכיתות ה'.

פרט קהילה
קישור בין מועדונים לבני הגיל השלישי לבין פרויקט גמר של סטודנטים. הנגשת טכנולוגיה וגיבוש פתרונות לרווחתם.

מעורבות חברתית

המכון רואה חשיבות רבה בקידום תוכניות למעורבות סטודנטים בקהילה ובפיתוחן, כדי להנגיש ידע טכנולוגי לקהילה, מחד, ולפתח מודעות ורגישות חברתית של הסטודנטים, מאידך.
מימוש תוכניות אלו מתבצע ביחידה למעורבות חברתית (במסגרת דקאנט הסטודנטים) באמצעות הפעולות:
  • ייזום פרויקטים חברתיים, פיתוחם וביצועם.
  • תמיכה בקורסים אקדמיים, המשלבים עשייה חברתית עם למידה עיונית.
  • הקמת קבוצות עבודה של סטודנטים ושל סגל אקדמי לפיתוח ולמחקר למען הקהילה.
  • עידוד סטודנטים לעיסוק בסוגיות חברתיות, במסגרת פרויקטים לימודיים.
  • חשיפת בני נוער לתחומי המדעים והעיצוב, הנלמדים במכון באמצעות סדנאות חווייתיות, בהן מעורבים סטודנטים מהמכון.
  • חשיפה והנגשת האקדמיה למגזרים שונים, לעמותות ולארגונים.
  • קיום כנסים, ימי עיון והכשרה לסטודנטים ולקהילה, להעלאת המודעות, ולפיתוח אחריות חברתית.


פרויקט הדגל

"מ.ט.ע (מדע, טכנולוגיה, עיצוב) קהילתי", מופעל באמצעות מודל "חנות מדע" (science shop).
מודל המתבסס על תרומה לקהילה על ידי יצירה והבניית ידע הדדי ומשולב בין המכון לקהילה באמצעות הנגשת טכנולוגיות, מדעים ותחומי העיצוב מהמכון אל הקהילה מחד, תוך חשיפת ידע ,הנמצא בשטח ושאינו נגיש לאקדמיה, מהקהילה למכון מאידך.
לדוגמה "גן אקולוגי": פרויקט מעורבות חברתית של סטודנטים מהפקולטות להנדסה ולעיצוב וביה"ס היסודי "רביבים", בחולון. התוצרים כוללים: מתקן סולארי המורכב מפאנל, המפעיל בלחיצה צרכני אנרגיה שונים (מנוע, נורת ליבון וזמזם); מנהרת רוח, המפעילה לוח פיקוד ומשחק טריוויה בנושאי אנרגיה; וטרמפולינה הממירה אנרגיה קינטית לאנרגיה חשמלית. כל אלה נמסרו לבית הספר והם ישמשו את התלמידים להוראת המדעים והאנרגיות החלופיות גם בשנים הבאות.
תקציר הפרויקט הוצג ב"וועידה השנתית למדע וסביבה", שהתקיימה בחודש יוני 2016, באוניברסיטת תל אביב, תחת הכותרת: "הנגשת הידע העוסק ב'אנרגיות חלופיות'", ככלי לשמירה על הסביבה".

קורסים משלבי עשייה

קורסים אקדמיים המשלבים לימוד עיוני לצד עשייה חברתית מטרתם רכישת הידע וכלים הנלמדים באופן תאורטי/מתודולוגי במכון ויישומם בצרכי הקהילה.
לדוגמא: קורס Fixperts הוא חלק מיוזמה בינלאומית חברתית ליצירת תוצרי עזר לאנשים בעלי מוגבלויות ונכויות שונות והפצתם דרך האינטרנט למשתתפים פוטנציאלים ברחבי תבל. בקורס מאתרים וחוקרים הסטודנטים שותפ/ה" (fixpartner) שלו/ה בעיה תפקודית יומיומית ולומדים לרתום את יכולותיהם לטובת שיפור מעשי משמעותי בתפקוד רמת חיים של אותו שותפ/ה על ידי פיתוח תוצרים הפותרים את הבעיה או מקלים עליה.

רוטרי חולון

ארגון של מועדונים התנדבותיים, הממוקמים ברחבי העולם, במטרה לפעול למען הקהילה בתחומים חברתיים שונים. קיימים יותר מ-32,000 מועדונים ב-200 מדינות.
בשנת תשע"ו המכון השיק את שיתוף הפעולה עם מועדון "רוטרי" חולון, הכולל תרומת מחשבים, סיוע בגיוס מלגות לסטודנטים ומפגשים בין חברי המועדון לסגל המכון.