דבר הנשיא

דבר הנשיא

פתח דבר

פרופסור אדוארד יעקובו - נשיא המכון במהלך שנת 2013, נכנסתי לתפקידי, כנשיא HIT מכון טכנולוגי חולון, בעיצומה של אחת מהתקופות הסוערות שידע המכון. בעזרת צוות עובדים אקדמי ומינהלי מסור ונאמן, ובתמיכה של חבר הנאמנים ושל הוועד המנהל, אשר עברו אף הם תהליך של התחדשות באותה עת, הצלחתי לייצב את המכון ולהעלותו מחדש (לאחר שנים של סטגנציה) על פסים של התחדשות, של חדשנות ושל יצירה, תוך הגדרת חזון ויעדים ברורים.

ייצוב המכון הצריך נקיטת צעדים בכל תחומי פעילותו (אקדמיה, מינהלה, תשתיות ומשאבים) זאת לצורך הבטחת המשך פעילותו ותפקודו בסטנדרטים אקדמיים נאותים, כמו גם את המשך עמידתו מול אתגרים לא פשוטים בתחום ההשכלה הגבוהה בארץ. צעדים אלה הבטיחו את יציבותו הכלכלית של המכון, בד בבד עם מיצובו כמוסד מוביל במערכת ההשכלה הגבוהה בארץ.

בתחילת שנת 2015, פרי עבודה מאומצת של צוות אקדמי ומינהלי בכיר בראשותי, פורסמה התוכנית האסטרטגית של המכון, המציגה את החזון המעודכן ואת מתווה התוכנית לשנים 2015-2025, על 13 יעדיה.

עם אישור התוכנית על-ידי הנהלת המכון, חבר הנאמנים, הוועד המנהל והמועצה האקדמית, פנה המכון, על כל יחידותיו, למלאכת יישומו של החזון, לבחינת היעדים ודירוגם, כדי לממש כל אחד מהם בעיתוי הנכון ליעד בפרט ולמכון בכלל.

חוברת זו יוצאת לאור בנקודת זמן ראויה לבחינת העשייה הענפה ורבת הממדים, שכבר נעשתה בכל האמור ליישום חזון המכון ויעדי תוכניתו. זו אף הזדמנות לבחון שוב את המתווה ולדון בדירוג ובתיעדוף היעדים, בחלוף כשנתיים ממועד ההכרזה עליהם.

העשייה העשירה והמבורכת מוצגת להלן בזיקה ישירה לחזון המכון ולרשימת היעדים.

אני מבקש לנצל במה זו ולהודות לעושים במלאכה היום-יומית למען הצלחתם של הסטודנטים, של הסגל ושל המכון כולו:
  • לחברי חבר הנאמנים ולעומד בראשו - מר פיני (פנחס) כהן
  • לחברי הוועד המנהל ולעומד בראשו - מר צבי טרופ
  • לחברי ועדת הביקורת ולעומד בראשה - מר קובי ליף
  • לחברי המועצה האקדמית
  • לחברי הנהלת המכון
  • לכל סגל המכון - האקדמי והמינהלי


אני מבקש לברך את בעלי התפקידים הבכירים החדשים:

פרופ' אדוארד יעקובוב
נשיא המכון