החוק לעידוד פעילות חברתית

מכון טכנולוגי חולון HIT מקדם ופועל לעידוד פעילות חברתית וקהילתית. 
לפי חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית החל משנת הלימודים תשע"ט (2018-2019) סטודנט יהיה זכאי ל-2 נ"ז פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור פעילות חברתית וקהילתית בהיקף של לפחות 30 שעות.
 

ההתנדבות לפעילות החברתית וקהילתית מתייחסת אך ורק לפעילות המתקיימת בתוך הקהילה, ולא מתייחסת לפעילויות חברתיות המתקיימות בין סטודנטים בלבד, ללא מעורבות הקהילה מחוץ למכון. 


סטודנטים לתואר ראשון המעוניינים להתנדב לפעילות חברתית ובתמורה לקבל פטור מקורס רב תחומי מוזמנים לבחור אחד מהעמותות / ארגונים המופיעים בטבלה המופיעה בהמשך. 

 

בקשת ההתנדבות לארגון נעשית באמצעות שליחת מייל לאחראית מעורבות חברתית, גב' יפה סיטבון meoravut@hit.ac.il. האישור להתנדבות ניתן לסטודנטים שטרם סיימו ללמוד את הקורסים הרב תחומיים. 

 

בסיום ההתנדבות מתבקשים הסטודנטים למלא טופס אישור שעות התנדבות בקהילה תמורת 2 נ"ז - תשע"ט ולהחתימו ע"י איש הקשר בארגון / עמותה. נדרש לשלוח את העותק החתום דרך עמדת המידע. לאחר בדיקת הטופס יקבל הסטודנט אישור על סיום הטיפול וקבלת הפטור מקורס רב תחומי אחד.

 

שימו לב:

  • סטודנטיות וסטודנטים שקיבלו פטור מ 2 נ"ז עבור שירות מילואים לא יכולים  לקבל פטור גם עבור מעורבות חברתית.
  • לא ניתן לקבל פטור 2 נ"ז עבור התנדבות שמקבלים עבודה מילגה (דרך המכון או לא דרך המכון).

 

 

 

לרשימת הארגונים להתנדבות >>