לומדה עבור ארגון "לתת"

פרויקט אפיון ופיתוח לומדה להכשרת מתנדבים הינו פרויקט משותף ל-HIT המכון הטכנולוגי חולון ולארגון "לתת", ארגון סיוע הומניטרי אשר פועל לצמצום העוני במדינת ישראל.
מטרת פרויקט זה היתה לחבר את המתנדבים החדשים לרוח הארגון ולהסביר להם אודות נהלי הארגון והפרויקטים השונים הפועלים במסגרתו.
לשם ביצוע הפרויקט, נדרשו הסטודנטים מהפקולטה לטכנולוגיות למידה להכיר את הארגון על ידי השתתפות פעילה בפרויקטים ההתנדבותיים המתבצעים בו ולאפיין ולפתח לומדה שתענה על צרכי הארגון תוך התבססות על הידע האקדמי שרכשו במהלך לימודיהם ויישומו בפועל.
הפרויקט בוצע בהנחייתה האקדמית של רותם ישראל פישלזון, מרצה בפקולטה לטכנולוגיות למידה.
השתתפות בפרויקט מקנה לסטודנטים מלגות.