כסא גלגלים לבעלי מוגבלויות

מטרת הפרויקט הוא יצירת אב-טיפוס לכיסא גלגלים המסוגל לנוע על חול ים בדגש על עלות זולה ונגישה לבעלי מוגבלויות.
כפועל יוצא לכך, מאמינים הסטודנטים שביצעו את הפרויקט כי הוזלת כיסא הגלגלים יעודד רשויות מקומיות להצבת תחנות של כסאות גלגלים אלו בחופי הרחצה.
במהלך הפרויקט, נפגשו הסטודנטים בשיתוף עם מחלקת הצעירים של "בית הלוחם" בתל אביב עם אנשים בעלי מוגבלויות ולמדו אודות צרכיהם אשר סייעו רבות בתכנון ופיתוח אב הטיפוס של כיסא הגלגלים.
הסטודנטים תכננו ופיתחו אב טיפוס בין שלושה שלבים מתחלפים אשר שדרוג משלב לשלב אינו מצריך קנייה של כיסא גלגלים חדש.
להלן שלושת השלבים:

1.שלב א'- תכנון ופיתוח כיסא הנדחף על-ידי אדם נוסף.

2.שלב ב'- תכנון ופיתוח כיסא אשר המשתמש יוכל להניעו בכוחות עצמו בהנעה מכנית.

3.שלב ג'- תכנון ופיתוח כיסא המיועד לשימוש עצמי באמצעות הנעה חשמלית לכיסא.

 
לאחר בחינת יישום התכנון והפיתוח של הכיסא ותפקודו, ייפגשו הסטודנטים עם רשויות מקומיות במטרה לשכנעם להכניס את הכיסא לכל חוף רחצה בארץ ובעצם כך לאפשר לכמה שיותר אנשים בעלי מוגבלויות ליהנות מהים כמו שאר האוכלוסייה.
הפרויקט בוצע על ידי סטודנטים ממגוון הפקולטות במכון בהובלתו של מישל מלכה, סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל.