קורסים משלבי עשייה

המכון הטכנולוגי מציע מספר קורסים אקדמיים המשלבים לימוד עיוני לצד עשייה חברתית.
מטרת קורסים אלו הינה רכישת הידע וכלים הנלמדים באופן תאורטי/מתודולוגי במכון ויישומם בצרכי הקהילה.
קורסים אלו נלמדים בפקולטות השונות כקורסי בחירה (למעט קורס fixperts שהינו קורס חובה) .
השתתפות בקורסים אלו מזכה את הסטודנט במלגה או בנקודות זכות.