תשע"ח

במסגרת הקורס בנו הסטודנטים עבור תלמידים מכיתות ה' מבית ספר היסודי גולדטק בחולון פלטפורמה טכנולוגית דיגיטאלית ועיצובית ללימוד השפה האנגלית, במטרה להפוך את החוויה של לימוד השפה האנגלית לחוויה יצירתית.

במסגרת הקורס נחשפו הסטודנטים לחברה הערבית ולתלמידי שכבות ה' ו-ו' מבית הספר "אלעומריה" ברמלה, וזאת כחלק ממגמה כללית במכון לרב - תרבותיות ולכשירות תרבותית. הקורס הגדיל משמעותית את המודעות והנגיש את הידע בנושאי אקולוגיה וסביבה לסטודנטים עצמם ולקהילה.