מיני אתרים

ציטוטים

"כאשר אני נותן, אני מעניק לעצמי"

"כאשר אני נותן, אני מעניק לעצמי."
וולט ויטמן