תשע"ח

קורס הכשרת שגרירים ירוקים

 

הקורס "הכשרת "שגרירים ירוקים" בקהילה הינו קורס משלב עשייה.
בשנה"ל תשע"ח השתתפו בקורס 24 סטודנטים מכל הפקולטות במכון (עיצוב, הנדסה, טכנולוגיות למידה, מדעי המחשב וניהול טכנולוגיות).
במסגרת הקורס נחשפו הסטודנטים לחברה הערבית ולתלמידי שכבות ה' ו-ו' מבית הספר "אלעומריה" ברמלה, וזאת כחלק ממגמה כללית במכון לרב - תרבותיות ולכשירות תרבותית. הקורס הגדיל משמעותית את המודעות והנגיש את הידע בנושאי אקולוגיה וסביבה לסטודנטים עצמם ולקהילה.

 

 

בחלקו הפרונטלי, הקורס העניק לסטודנטים היכרות עם החברה הערבית וידע בתחומים סביבתיים נרחבים: מבוא לאקולוגיה, ייצור חשמל, זיהום אוויר, אנרגיות מתחדשות, משק המים, פסולת ומחזור. הסטודנטים למדו גם מהי שיטת הוראה אפקטיבית וחווייתית. על סמך כל הידע שרכשו, התחלקו הסטודנטים לקבוצות עבודה, בהם נציגים מפקולטות שונות. בחלק המעשי של הקורס, כל קבוצה תכננה, רכשה ובנתה דגמים וגיבשה מערך הוראה המדגים את אחד העקרונות המדעיים שנלמדו בקורס. הסטודנטים הציגו את הסדנאות החווייתיות האלו למול תלמידי בית הספר "אלעומריה" ברמלה.
 

אירוע סיום קורס הכשרת

 

התלמידים שנחשפו לכלל הסדנאות קיבלו תעודות והפכו להיות "שגרירים ירוקים" דהיינו ילדים בעלי מודעות סביבתית גבוהה, בטקס מרשים שהתקיים במכון בסיום הקורס.