פרוייקטים

תכנון פוטוולטאית מחוברת-רשת בהספק 50KW


שימוש באנרגיה סולארית הפך נפוץ בשנים האחרונות וזאת לאור שינויים ברגולציה, עידוד מצד ממשלות וכן התמעטות וחוסר יציבות של מקורת דלקים פוסיליים. תכנון מערכת פוטו-וולטאית לייצור חשמל כולל בתוכו היבטים של תכנון מתקן קלאסי (זרמים, הארקות, אמצעי הגנה, קצרים, ברקים וכו') וכן היבטים ייחודיים למערכות מסוג זה וחיבורן לרשת החשמל (פריסת התאים לניצול גג מיטבי, אופן התקנתם, מערכות אלקטרוניות נלוות, היבטי בטיחות, כבילה ועוד).

תכנון פוטוולטאית מחוברת-רשת בהספק 50KW
 
פרויקט זה עוסק בתכנון מערכת פוטוולטאית בהספק של 50 קוו"ט המחוברת לרשת החשמל. במסגרת הפרויקט יבחרו הפנלים המתאימים ויבוצעו חישובים ותכנון לאופן להתקנתם בהתאם לטופולוגיה הדרושה, ייבחרו אביזרי ההגנה, המיתוג והחלוקה בצד המתח הישר ומתח החילופין, ייבחרו הממירים המתאימים לטופולוגיה ולגודל החיבור הדרוש. המערכת תתוכנן והציוד ייבחר בהתאם לחוק החשמל ולתקינה המתאימה לנושא.