תחום האנרגיה רואה עדנה מחודשת בימים אלו. פריחה זו נובעת ממספר גורמים כגון: משבר אנרגיה עולמי, מגמות פוליטיות המייצרות נסיקה במחירי דלקים ונושאים הקשורים באיכות סביבה, כל אלה הביאו לפריצתם של תחומי עניין חדשים ומרתקים בתחום האנרגיה. כניסתם של מקורות אנרגיה חלופיים (מתחדשים) לרשת החשמל וההכרה בכך שיש צורך לייעל ולתפעל את הרשת הקיימת היום בכלים יותר מודרנים הביאה לתחום מחקר חדש הנקרא- רשת חכמה (Smart Grid). הרשת החכמה מייצרת אינטראקציה חדשה בין דיסיפלינות שונות. הכוונה הינה ליצור רשת חשמל הנשלטת ע"י מחשבים המקושרים בינהם ברשת תקשורת מהמתקדמות בעולם. הרשת תנהל את האנרגיה של כולנו בצורה מיטבית. מדובר ממש במהפכה טכנולוגית ותפיסתית. כתוצאה מזכייה במחקר יוקרתי הממומן על ידי מדען ראשי נפתחה קבוצת המחקר ביוני 2011 במטרה לעודד את המחקר והיצירה בתחום האנרגיה במכון הטכנולוגי חולון.
 

solar edgeחברת החשמל Lnconmotorolasatec

 

בפקולטה להנדסה ב HIT פועלים שלושה מרכזי מצוינות : מרכז מצוינות בתחום התקשורת והפוטוניקה, מרכז מצוינות לביו-הנדסה ומרכז מצוינות לאנרגיות חלופיות ורשת חכמה.

 

חזון המרכז לאנרגיה חלופית

חזון הקבוצה הינו לשלב הידע הרב של חוקרי המכון בנושאי המחקר בתחום ויצירת מרכז מחקר ומצוינות ארצי בתחומי האנרגיה המתקדמים ביותר בעולם. הקבוצה מיוחדת באופייה בכך שמכילה חוקרים מהמכון ואנשי תעשייה מובילים מתחומי האנרגיה השונים. בקבוצה מייסדי חברת "נובל מערכות הספק" מייסד חברת Lncon ומנהל התקינה של חברת Better Place. לקבוצה צורפו חוקרים המתמחים בעיצוב, מנהל המשק והאחזקה של המכון וכן סטודנטים הלומדים במכון.


מטרות המרכז

מטרת הקבוצה הינה ליצור שיתופי פעולה מדעיים בין החוקרים שיתורגמו לזכייה במענקים יוקרתיים ופרסום מאמרים משותפים ויקרבו בין אנשי הסגל מהדיסיפלינות והפקולטות השונות. כמו כן לקדם את מרכז המצוינות והמחקר בתחום האנרגיות החלופיות ורשת חכמה.
השיתוף עם התעשייה מייצר אפשרויות להקמת מיזמים מעשיים שיקדמו את המחקר ואת המכון בתחום זה.