מבט כולל


קבוצת המחקר החדשה, בראשה עומד ד"ר יובל בק מהפקולטה להנדסה במכון טכנולוגי חולון HIT. עוסקת בנושאים הקשורים באנרגיה בצורותיה השונות החל במערכות של אנרגיה חלופית (שמש,רוח ומים) ועד נושאים של רשת החשמל העתידית "רשת חכמה" (Smart Grid). חברי הקבוצה כבר זכו בהשתתפות במחקר יוקרתי שממומן על ידי מדען ראשי ושואפים ליצור מרכז ארצי בתחום האנרגיה החלופית ורשת חכמה במדינת ישראל.

המחסור במקורות אנרגיה בכלל ובמקורות נקיים בפרט הנו אחד האתגרים הגדולים ביותר שעמדו בפני האנושות המודרנית. כיום ישנה הסכמה רחבה על כך שהפקת אנרגיה ממקורות פוסיליים בקצב הולך וגדל, מהווה סכנה מוחשית לטבע ולהתפתחות האנושית. על כן ישנו צורך אמיתי ודחוף לפתח מקורות אנרגיה חלופיים ולפתח טכנולוגיות של שימוש יעיל יותר במקורות קיימים.

ב 6.8.1998 אישרה ממשלת ישראל החלטה של הועדה לעיניי איכות הסביבה וחומרים מסוכנים על פיה הממשלה תפעל לקידום פיתוח טכנולוגיות לניצול יעיל של אנרגיות חלופיות ועל ידי כך להפחית את התלות בדלק מיובא ולהקטין את זיהום הסביבה. ב 4.11.2002 התקבלה החלטה נוספת בממשלה על-פיה יש לעודד את הקמתם ואת הפעלתם של מתקני חשמל ותחנות כוח לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות.
ביוני 2011 כתוצאה מזכייה במחקר יוקרתי הממומן על ידי מדען ראשי נפתחה קבוצת המחקר "אנרגיה חלופית ורשת חכמה" במכון הטכנולוגי חולון.

מטרות הקבוצה לעודד את המחקר והיצירה בתחום האנרגיה,ליצור שיתופי פעולה מדעיים בין החוקרים שיתורגמו לזכייה במענקים יוקרתיים נוספים ופרסום מאמרים משותפים. כמו כן, קירוב בין אנשי הסגל מהדיסיפלינות והפקולטות השונות לתחום האנרגיה וקידום התוכנית של "אנרגיות חלופיות".