פרוייקטים

רשת חכמה (Smart Grid) הינה אחד מתחומי המחקר החמים ביותר בעולם כיום. כחלק מרשת החשמל העתידית שבה תותקן שכבת תקשורת שתוכל לנטר ולשלוט ברכיבי הרשת יש צורך לפתח יכולות חדשות שלא היו ניתנות למימוש עד היום. הפרויקט יבחן אלגוריתמים שמשתמשים באחד עד שני כלים מתמטיים יחד.
תאורת פלורסנט היא תאורה חסכונית בחשמל בעלת נצילות גבוהה. תאורת הפלורסנט מבוססת על אלקטרונים של גזים אצילים המועלים מרמת יסוד לרמה אנרגטית גבוהה יותר וכאשר הם חוזרים לרמת היסוד הם פולטים פוטון שיוצר את האור. משנק אלקטרוני תפקידו לזרז ולייעל את פעולת ההצתה
שימוש באנרגיה סולארית הפך נפוץ בשנים האחרונות וזאת לאור שינויים ברגולציה, עידוד מצד ממשלות וכן התמעטות וחוסר יציבות של מקורת דלקים פוסיליים. תכנון מערכת פוטו-וולטאית לייצור חשמל כולל בתוכו היבטים של תכנון מתקן קלאסי
ברק הינה אחת מתופעות הטבע המרהיבות ביותר והמסוכנות ביותר. בכל שנה נגרם נזק של מאות מיליוני דולרים למערכות חשמליות ואלקטרוניות מפגיעות ברקים. בפרוייקט זה ייבנה מודל לחישוב הסתברות הפגיעה מברקים
עם עליית המודעות לנושא החיסכון באנרגיה קיימת נטייה ברורה של השוק להעדיף תאורה מבוססת LED. בנוסף, חידושים טכנולוגיים מתמשכים מאפשרים להשיג עוצמת תאורה גבוהה מנורות LED וכן אפשרות לשלוט בגוון, וכל זאת בנצילות אורית גבוהה.
 
פרוייקטים – פרוייקטים שהתסתיימו, פרוייקטים המבוצעים כעת במרכז ופרוייקטים עתידיים
 • בקר תאורה ממוחשב
 • מערכת להדמיית בעיית Islanding ושיטות פתרון
 • מערכת בקרה והנעה למראה מתכווננת
 • מערכת לעקיבת שמש
 • ספק buck-boost בעל נצילות גבוהה
 • Active Power factor corrector לספק AC/DC בהספק בינוני
 • תכנון מערכת פוטוולטאית מסוג off-grid למבנה עצמאי
 • תכנון חשמלי למבנה
 • התאוששות עצמית (self-healing) של רשת חכמה על ידי שינוי
 • פרופיל צריכה של צרכנים מפולגים
 • תוכנת סימולציה לשילוב מקורות אנרגיה חלופיים ברשת חשמל חכמה
 • חישובי שדות בתדר נמוך (ELF) בחדר או מתחם מאויש
 • חישובי שדות בתדר נמוך (ELF) מקווי מתח
 • חישובי שדות בתדר נמוך (ELF) עם ובלי הגנה פסיבית
 • תכנת סימולציה לתכנון טכנו-כלכלי של כדאיות מערכות פוטוולטאיות
 • מודלים ליניאריים ולא-ליניאריים של "מסווגים" (classifiers) ומשווים בין צורות גלים
 • פיתוח יכולת להתאמת מודל אנליטי לווקטור נתונים לצורך זיהוי מערכת
 • פיתוח מודולים להתאמת תבנית, למידת מכונה, חיזוי, קבלת החלטה, וכריית מידע
 • שימוש בהתמרות Wavelet וב- Neural Network או Support Vector Machine לשם הפרדה למרכיבים פיזיקליים של תופעות מעבר ואינטר/סב-הרמוניות
 • פירוק ספקטרלי של אדמיטנס באירוע fault location ובאירוע זליגה
 • הפרדת חתימות באמצעות טכניקת הפרדה למרכיבי זרם פיזיקליים (CPC) ושערוך התאמה לצורת גל נמדדת לפי פירוק למרכיבים.
 • פיתוח אלגוריתם קלאסי לחיזוי צריכת אנרגיה חשמלית בשיטת שיערוך בייסיאני ורגרסיה
 • פיתוח מודול יסוד תקני לדיאגנוסטיקה וניטור איכות חשמל