פרוייקטים

אנליזה של תופעות חשמל באמצעות התמרות Wavelet משולב עם Support Vector Machine

 
רשת חכמה (Smart Grid) הינה אחד מתחומי המחקר החמים ביותר בעולם כיום. כחלק מרשת החשמל העתידית שבה תותקן שכבת תקשורת שתוכל לנטר ולשלוט ברכיבי הרשת יש צורך לפתח יכולות חדשות שלא היו ניתנות למימוש עד היום. הפרויקט יבחן אלגוריתמים שמשתמשים באחד עד שני כלים מתמטיים יחד. קיים בסיס ווקטורים אורתונורמליים. בסיס זה "תומך" בייצוג צורת הגל כפרישה שלו. המטרה – על בסיס דגימה אחת או דגימות חוזרות לבצע אופטימיזציה של בחירת "מקדמי" הבסיס ע"מ שהסכום של ווקטורי הבסיס יתאם את הפונקציה הנדגמת. קיימות שיטות אחדות לביצוע אופטימיזציה: למשל באלגוריתם Karush-Kuhn-Tucker (KKT) או בעזרת רשת נוירונים. ניסוח אחר ידוע של בעיה זו במדע: Non-linear dynamic system identification using Neural Networks.
 
יעדים
  • הבנה מעמיקה של תופעות המתרחשות בעת תקלה ברשת החשמל
  • למידת Matlab Wavelet Toolbox, Neural Network toolbox
  • מימוש אלגוריתם או אלגוריתמים ספציפיים המופיעים בספרות
  • תכנון מודול Matlab שידע לנתח אות שאינו מחזורי (Transient)