מיני אתרים

מעבדה להמרת אנרגיה

 
במעבדה זו יכיר הסטודנט באופן מעשי את מכונות החשמל לסוגיהן, אופני פעולתם, התכונות המיוחדות לכל מכונה ואופן מדידת פרמטרי המכונות. הציוד במעבדה כולל: מכונות חשמל ושנאים, מחולל ומנוע לזרם ישר, מחולל ומנוע אסינכרוני, מכונה סינכרונית במצבי פעולה אופייניים. חלק מהניסויים מבוצעים בצורה ממוחשבת.
 
המעבדה עוסקת בנושאים הבאים:
  1. שנאי תלת-פזי: בדיקות בידוד, קריאת תכונות השנאי מתוך הבדיקות בקצר ובריקם, בדיקות בעומס. עבודת שנאים במקביל.
  2. מכונה לזרם ישר בפעולה כמחולל: בדיקת מחולל בעירור זר, בעירור מקבילי, בעירור מעורב, כמחולל במקביל עם רשת חברת החשמל.
  3. מכונה לזרם ישר בפעולה כמנוע: בדיקת מנוע בפעולות ריקם ועומס. ויסות מהירות מנוע בעירור מקבילי ע"י נגד נוסף.
  4. מכונת השראה בפעולה כמנוע: בדיקת מנוע בפעולות ריקם, קצר ועומס. בדיקת הפעלת מנוע תלת-פאזי בהזנה חד-פאזית.
  5. מכונת השראה בפעולה כמחולל בעירור קיבולי: פעולה ללא עומס, פעולה בעומס. כמחולל במקביל לרשת חברת החשמל.
  6. מכונה סינכרונית כמחולל וכמנוע: בדיקות בידוד, בדיקות הפעלה כמחולל בפעולת ריקם ובקצר. אופיין הויסות של מחולל סינכרוני. מחולל סינכרוני בפעולה במקביל לרשת.
  7. קבוצות חיבורים לשנאי תלת-פזי, לימודהשפעת אופן החיבור על הפאזה.
  8. ממיר AC/AC ,אינברטור.