מיני אתרים

מעבדה לאנרגיה חלופית

 
המחסור במקורות אנרגיה בכלל ובמקורות נקיים בפרט הנו אחד האתגרים הגדולים ביותר שעמדו בפני האנושות המודרנית. כיום ישנה הסכמה רחבה על כך שהפקת אנרגיה ממקורות פוסיליים בקצב הולך וגדל, מהווה סכנה מוחשית לטבע ולהתפתחות האנושית. על כן ישנו צורך אמיתי ודחוף לפתח מקורות אנרגיה חלופיים ולפתח טכנולוגיות של שימוש יעיל יותר במקורות קיימים. המעבדה לאנרגיות חלופיות – מערכות פוטו וולטאיות, רוח ומים הינה מעבדה בסיסת במסלול אנרגיה חלופית. מטרת המעבדה היא להקנות לסטודנט הבנה בסיסית בביצוע תכנון מערכת המנצלת את אנרגיית השמש, הרוח ו/או המים לצורך ייצור אנרגיה חשמלית.

במעבדה זו ילמד הסטודנט להכיר בצורה מעשית צורות שונות של המרת אנרגיית השמש לאנרגיה חשמלית. בנוסף, מדידת אופיינים של תאי שמש, תרשימי חיבורים בין תאים, פעולה משותפת עם מצברים, ממירים מסוג: DC-DC, DC-AC , קבלת צריכת הספק מיטיבית וניתוח משטרי עבודה של תאי שמש עם ממירים ועומסים שונים. כמו כן ילמד הסטודנט עקרונות עבודה עם טורבינות רוח ועקרונות פיזיקאליים סביב מערכות זרימה במערכות הפקת אנרגיה הידרואלקטרית.