שיתופי פעולה עם התעשייה

חברת החשמל

חברת החשמל מעורבת בהקמת תחנה סולארית בספרד בשיתוף חברת SOLEL בטכנולוגית תרמו סולארית. בנוסף, בחברת החשמל נבחנות טכנולוגיות חדשות בתחום ובתוכן הפקת אנרגיה באמצעות מראות מפוקסות וטכנולוגיות נוספות אשר ישולבו בפרויקטים העתידיים. בכירים בחברה משתפים פעולה עם המכון בהרצאות ובמחקרים.