מיני אתרים

מלגות מצויינות

מלגות מצויינות על סמך נתוני קבלה גבוהים
 
תואר ראשון

זכאים
מועמדים או סטודנטים בשנה א' בלבד במסלול לימודים מלא.
 
לסטודנטים המתקבלים ללימודים
‪ציון פסיכומטרי 660-699: מלגה על סך של חצי משכר הלימוד השנתי‬‬‬
ציון פסיכומטרי 700 ויותר: מלגה על סך של שני שלישים משכר הלימוד השנתי.‬
ציון בתעודת הבגרות של ממוצע 105 ויותר: מלגה על סך שני שליש משכר הלימוד השנתי.‬
ציון דיפלומת הנדסאי: ממוצע ציונים חיצוניים ופרויקט גמר 90-94: מלגה על סך של שליש משכר הלימוד השנתי.‬
ציון דיפלומת הנדסאי: ממוצע ציונים חיצוניים ופרויקט גמר 95 ויותר: מלגה על סך של שני שלישים משכר הלימוד השנתי‬
 
לסטודנטים המתקבלים ללימודי עיצוב
חמשת הסטודנטים המתקבלים לכל מחלקה (עיצוב תעשייתי, עיצוב פנים, תקשורת חזותית), שישיגו במבחני המיון את הציונים הגבוהים ביותר, יקבלו מילגות בשיעורים הבאים:

מקומות 2-1: מלגה על סך של חצי משכר הלימוד השנתי.‬
מקומות 5-3: מלגה על סך של שליש משכר הלימוד השנתי.‬
 
הבהרות
  • המלגה אינה כוללת את התשלומים הנלווים‬‬‬.
  • המלגה ניתנת לשנת הלימודים הראשונה בלבד.‬
  • סטודנט הזכאי למלגה מחויב ב- 25 שעות פעילות חברתית בקהילה, את השעות ניתן להתחיל החל מתאריך 1.10.21 ויש לסיים עד סוף סמסטר ב' של שנה"ל הראשונה לתואר 27.5.22.(ראה מידע וטפסים מטה)
  • המלגה תינתן לסטודנטים הלומדים תוכנית מלאה ומחויבים בשכר לימוד מלא.
  • העברת המלגה תתבצע בתנאי סיום השעות באמצעות זיכוי חשבון שכר הלימוד של הסטודנט. סטודנט ששילם את מלוא שכר הלימוד טרם קבלת המלגה, יקבל את סכום המלגה בהמחאה או בזיכוי חשבון שכר הלימוד לשנה הבאה.
  • אין צורך להגיש בקשה. הזכאות ניתנת אוטומטית עם הקבלה ללימודים
 
 
מידע וטפסים
 

 
תואר שני
 
לסטודנטים המתקבלים תינתן מלגה לפי זכאות בשנה הראשונה ללימודים במסלול מלא בלבד.
 

 

זכאים
סטודנט שסיים את התואר הראשון בציון 85 ומעלה - יקבל מלגה בגובה של 30% משכר הלימוד הבסיסי ללא תשלומים נלווים.
 
סטודנט שסיים את התואר הראשון בציון 90 ומעלה - יקבל מלגה בגובה של 40% משכר הלימוד הבסיסי ללא תשלומים נלווים.
 
סטודנט שסיים התואר הראשון בציון 95 ומעלה - יקבל מלגה בגובה של 50% משכר הלימוד הבסיסי ללא תשלומים נלווים.
 
 
תנאי לזכאות מלגת נתוני קבלה לתואר שני
סיום 15 נ"ז בשנה א' של התואר השני בהצלחה. מתן המלגה אינו מותנה בשעות פעילות בקהילה.

סטודנטים הזכאים למלגה נתוני קבלה גבוהים לתואר שני יקבלו הודעות מטעם הפקולטה בה הם לומדים.
 
‬הבהרות
  • המלגה אינה כוללת את התשלומים הנלווים‬‬‬.
  • המלגה ניתנת לשנת הלימודים הראשונה בלבד.‬
  • העברת המלגה תתבצע בסמסטר ב' (בתנאי סיום 15 נ"ז בשנה הראשונה) באמצעות זיכוי חשבון שכר הלימוד של הסטודנט. סטודנט ששילם את מלוא שכר הלימוד טרם קבלת המלגה, יקבל את סכום המלגה בהמחאה או בזיכוי חשבון שכר הלימוד לשנה הבאה.
  • לסטודנטים שהחלו את לימודיהם במהלך סמסטר ב' או סמסטר קיץ, העברת המלגה תעשה במהלך סמסטר ב' של השנה העוקבת (בתנאי סיום 15 נ"ז בשנה הראשונה).
 
 
מי מטפל בך ?
דקאנט הסטודנטים
רכזת מלגות, גב' נופר כהן

 

בניין 1, קומה ראשונה, חדר 106 א'
טלפון:
03-5026842
דוא"ל:
milgot@hit.ac.il