נתוני העסקת בוגרים

  
המכון מתגאה בכך שרובם הניכר של בוגרי המכון מועסקים בתחום לימודיהם!
 
מסקרי בוגרים שאנו עורכים באופן שוטף עולה כי רובם הניכר (מעל 90%) מבוגרי כל מסלולי הלימוד מועסקים, שנה ושנתיים לאחר לימודיהם.

עוד עולה כי רובם הניכר של הבוגרים (84% עד 90%) מועסקים בתחום אותו למדו במהלך לימודיהם לתואר.
הבוגרים של מסלולי הלימוד הטכנולוגיים מדווחים על השתלבות במגוון ענפים במגזר הפרט והציבורי, כאשר השכיח ביניהם הינו ההיי טק.
 
מסקנה זו מתבססת על סקרי הבוגרים שנערכו על ידי מרכז המחקר וקידום השירות של HIT במהלך השנים 2012 ו- 2014.
 
השתלבות בוגרים בתעשייה

נתוני השתלבות בוגרים בתעשייה