לימודי אנגלית

התקבלת ללימודי תואר ראשון במכון הטכנולוגי חולון HIT? ברכות!


תלמידי התואר הראשון, בכל הפקולטות, חייבים בלימודי אנגלית כשפה זרה. לכן, על הסטודנטים חלה חובה לקבוע את סיווג רמת האנגלית טרם תחילת הלימודים האקדמיים או לכל המאוחר עד סיום סמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה.


הסיווג לרמת אנגלית נעשה על פי הציון בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית או על פי בחינת אמי"ר/אמיר"ם.


להלן סיווג לרמת אנגלית בהסתמך על ציון בחינת פסיכומטרי/אמי"ר/אמיר"ם:

שם הקורס מספר הקורס  ציון פסיכומטרי/אמי"ר/אמי"רם מספר שעות לימוד

טרום בסיסי א'

רמה E

  50-69  
טרום בסיסי ב'
רמה D
22216 70-84 78 שעות
בסיסי
רמה C
22219 85-99 78 שעות
מתקדמים א'
רמה B
22221 100-119 56 שעות
מתקדמים ב'
רמה A
22222 120-133 56 שעות
פטור  
 
134 ומעלה  

מבחני אמיר"ם מתקיימים באמצעות המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. ההשתתפות בהם כרוכה בתשלום.
פרטים נוספים ותאריכי בחינות »


לשאלות נוספות בנושא בחינות אמיר"ם יש לפנות למוקד שירות הסטודנטים:

מוקד שירות הסטודנטים

מיקום: בניין 5, קומה שנייה

שעות קבלת קהל: ימים א'-ה' 8:30-18:30

דוא"ל: moked-sherut@hit.ac.il

טלפון: 03-5026555

נבחנתי וקיבלתי ציון, מה עכשיו?

סטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשפ"ב, מחויבים ללמוד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית במהלך הלימודים בהתאם לסיווג רמת האנגלית שלהם:

 • פטור

  סטודנטים ברמת פטור באנגלית נדרשים ללמוד 2 קורסי תוכן (קורס בחירה בפקולטה) או פרויקט בשפה האנגלית הניתנים במסגרת לימודי ההתמחות.

  רשימת הקורסים תתפרסם בתחילת שנת הלימודים תשפ"ג ע"י הפקולטה.

 • מתקדמים ב' - רמה A

  סטודנטים ברמת אנגלית A נדרשים ללמוד קורס שפה לאנגלית ברמה A וקורס תוכן (קורס בחירה בפקולטה) או פרויקט שיתבצע באופן מלא בשפה האנגלית כחלק מלימודי ההתמחות.


  קורסי שפה (רמה) באנגלית ניתנים ע"י היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה.

 • מתקדמים א' - רמה B ומטה

  סטודנטים ברמת אנגלית B ומטה נדרשים ללמוד את קורסי האנגלית במסגרת היחידה לאנגלית כשפה זרה ובכך, להשלים את חובתכם במסגרת לימודי אנגלית.

פטור מלימודי רמה באנגלית

פטור מלימודי אנגלית ניתן להשיג באופנים הבאים:

ציון פטור הוא ציון 134 ומעלה במבחן אמי"ר או אמיר"ם. סטודנטים אלה פטורים מהשתתפות בקורסי רמה באנגלית.

תוקף הציון לקבלת הפטור הוא שבע שנים, מיום קבלת הציון ועד לתחילת הלימודים במכון.

בעלי תואר "בוגר" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, או בעלי תואר "בוגר" ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בחו"ל, ששפת ההוראה בו אנגלית (אינו תלוי זמן/תוקף).

בעלי תעודה השווה לתעודת בגרות מטעם בתי-ספר תיכוניים מוכרים בארצות דוברות אנגלית.

סטודנטים שלמדו שנתיים אקדמיות מלאות לפחות במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארצות דוברות אנגלית.

סטודנטים שלמדו שנתיים לפחות ברמה תיכונית (כיתות י"א-י"ב) או ברמה על-תיכונית בארץ דוברת אנגלית, ועמדו בהצלחה בבחינות באנגלית במוסד ששפת ההוראה בו היא אנגלית.

תוקף הזכאות לפטור מלימודי אנגלית על סמך סעיפים 2-4 לעיל הוא שבע שנים מתום הלימודים לעיל ועד לתחילת הלימודים במכון.

 1. בעלי תואר "בוגר" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, או בעלי תואר "בוגר" ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בחו"ל, ששפת ההוראה בו אנגלית (אינו תלוי זמן/תוקף).
 2. בעלי תעודה השווה לתעודת בגרות מטעם בתי-ספר תיכוניים מוכרים בארצות דוברות אנגלית.
 3. סטודנטים שלמדו באחד מקורסי האנגלית הניתנים לפני רמת "פטור": טרום בסיסי א' (E), טרום בסיסי ב' (D), בסיסי (C), מתקדמים א' (B), מתקדמים ב' (A), במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ שאינם אוניברסיטאות ועברו את הקורס בציון 75 לפחות יוכלו להירשם לרמת האנגלית הבאה שלהם.
 4. סטודנט שקיבל ציון הנמוך מ-75, יוכל לחזור ולעשות מבחן אמיר"ם לקבלת רמה או לחלופין, לחזור על הקורס ברמה הנדרשת.


על הסטודנטים המוזכרים בסעיפים 1-4 לעיל למלא טופס בקשה לפטור.
את הטופס אפשר לקבל מהמנהל האקדמי או מהיחידה ללימודי אנגלית במייל: englishat@hit.ac.il
את הטופס המלא ישלח הסטודנט בצירוף סילבוס הקורס וגיליון ציונים.

לאחר הגשת מסמכים אלה בדוא"ל ליחידה ללימודי האנגלית, הבקשה תידון ותשובה תוחזר לסטודנט תוך 14 ימי עבודה.

תוקף ציון קורס שנלקח במוסד אקדמי אחר על סמך סעיפים 1-4 לעיל הוא שבע שנים מתום הלימודים לעיל ועד לתחילת הלימודים במכון.

שאלות נפוצות

קורסי הרמה באנגלית כוללים מיומנויות קריאה, דיבור, הבנת הנשמע וכתיבה בהתאם לרמה.

במכון, הממוצע באנגלית לא נכנס לממוצע הציונים. עם זאת, הציון ברמה A יכול להשפיע על המשך לימודיך לתואר שני במוסדות אחרים.

רמה עלות הקורס לסטודנט
(מעבר לשכה"ל הרגיל)
טרום בסיסית (E) 2,800 ₪
טרום בסיסית (D) 2,400 ₪
בסיסית (C) 2,400 ₪
בינונית (B) 1,600 ₪
מתקדמת (A) ללא
פטור

חייבים להגיע לרמת "פטור" באנגלית על מנת להיות זכאים לתואר. סטודנט שהתחיל את הלימודים במכון ברמת אנגלית נמוכה מרמת "פטור", חייב להגיע לרמת "פטור" באנגלית בתוך שנתיים מתחילת הלימודים במכון. תקנון הלימודים של .H.I.T המכון הטכנולוגי חולון מפרט את הנהלים לגבי סטודנטים אשר לא יעמדו בחובה זו. המכון שומר לעצמו את הזכות להרחיק מלימודים סטודנטים אשר לא יעמדו בחובות האנגלית.

עלייך לפנות למרכז לקידום הסטודנט. בכפוף לבדיקתם יאושרו לך התאמות רלוונטיות.

במידה ותזדקק לתגבור נוסף מציע המכון שיעורים יחידניים או בקבוצות קטנות הניתנים על ידי מורה מומחית להוראה מתקנת.

הנוהל בענין זה זהה לנוהל במקרה של מילואים ומחלה. גשי לאחד המבחנים במועד א', ולשני במועד ב'. אם תזדקקי למועד נוסף באחד המבחנים, תהיי זכאית לו, בכפוף להגשת בקשה במנהל הסטודנטים.

עליך לגשת למועד ב'. אם נכשלת במועד ב', את זכאית למועד מיוחד. עלייך להגיש טופס בקשה במנהל הסטודנטים, ולצרף אישור מחלה. הטופס יועבר לאישורה של היחידה לאנגלית.

בכל קורסי האנגלית קיימת חובת נוכחות של 80%.

סטודנט שנכשל ב-2 מועדים יצטרך לעשות קורס חוזר.

הגשת בקשה למועד מיוחד מתבצעת מול שירות מינהל אקדמי. בחינת הזכאות ופרטים אודות התהליך ניתן למצוא תחת סטודנטים » שירותי מינהל אקדמי » בחינות » מועדים מיוחדים.

ביטול רישום לקורסים באנגלית אפשרי במהלך תקופת השינויים הנקבעת על ידי מנהל הסטודנטים. ביטול לאחר תקופה זו מחייב פנייה למדור שכר לימוד וכרוך בתשלום.

עלייך למלא טופס בקשת פטור, בצירוף זכאות לתואר, במידה ויש, סילבוס הקורס וגיליון ציונים ולשלוח ליחידה ללימודי אנגלית במייל: englishat@hit.ac.il

נתייחס לתוצאות הגבוהות מבין 2 הבחינות: לתוצאה הסופית הגבוהה ולתוצאת האנגלית הגבוהה, גם אם הן מופיעות ב-2 בחינות נפרדות.

רמת האנגלית של מועמד ללימודים אקדמיים, נקבעת על פי אחד מהקריטריונים הבאים: ציון בפרק "אנגלית" בבחינה הפסיכומטרית או ציון בבחינת אמי"ר/ם* (בחינת המיון לרמות באנגלית).

* הסיווגים נקבעים עפ"י הסטנדרטים המקובלים בכל האוניברסיטאות בארץ

בחינת אמיר"ם היא בחינת ידע באנגלית הניתנת באמצעות מחשב ומשמשת ככלי מיון במוסדות לימוד אקדמיים.
על הבחינות אחראי: "המרכז הארצי לבחינות והערכה".
פרטים נוספים באתר מאל"ו.


לנוחיותכם הבחינות נערכות במכון במספר רב של מועדים.
פרטים על מועדי המבחן בשירותי מנהל אקדמי
בנוסף ישנם מרכזי בחינה גם בחיפה ירושלים ות"א.


הציון מתעדכן במערכות הרישום של המכון כחודש לאחר הבחינה לכן חשוב לבצע את הבחינה לפחות חודש לפני מועדי הרישום לקורסי האנגלית.

מועמדים החייבים באמיר"ם על מנת להתקבל ללימודים.מועמדים שהתקבלו ללימודים, אך אין בידם ציון אנגלית באמי"ר/אמי"רם/פסיכומטרי שבאמצעותו ניתן לסווגם לרמת האנגלית.

מועמדים המעוניינים לשפר את ציונם באמי"ר/אמי"רם/פסיכומטרי, על מנת לקבל פטור או להתקדם לרמה הבאה מלימודי האנגלית.

מועדי בחינות אמי"ר (בחינה לא ממוחשבת באנגלית) מתפרסמים באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה, ויש להירשם ישירות מול המרכז הארצי (ניתן להירשם באמצעות האינטרנט).

בבחינות אמיר"ם (בחינה ממוחשבת באנגלית) ניתן להבחן בקמפוסים האקדמיים השונים ברחבי הארץ בתיאום מראש. בחינות אמיר"ם מתקיימות גם ב- H.I.T. המכון הטכנולוגי חולון. יש להירשם לבחינה במזכירות האקדמית במינהל הסטודנטים של H.I.T. המכון הטכנולוגי חולון, עד שבועיים לפני הבחינה. הרישום כרוך בתשלום.

לפרטים נוספים, מוקד השירות: 03-5026555, moked-sherut@hit.ac.il

כן. עליך ללמוד ברמה A. תוכלי גם לגשת למבחן פעם נוספת, להשיג ציון 134 לפחות, ולקבל פטור.

סטודנט שיהיה רשום לקורס פרונטלי ובמהלכו יעלה לרמה גבוהה יותר עקב מבחן אמירם, יהיה פטור מהבחינה בסוף הסמסטר אולם חובת התשלום בגין הקורס תעמוד בעינה.

הציון הגבוה ביותר.

אין מגבלה על מספר הפעמים בהן ניתן להיבחן, אולם חייב להיות הפרש של 35 ימים לפחות בין מועדי הבחינות ולא ניתן להיבחן באותו חודש קלנדרי (לתשומת ליבכם, גם בין בחינת אמיר לאמיר"ם חלות מגבלות אלו).