מיני אתרים

מלגות סיוע כלכלי

 
זכאים
סטודנטים מן המניין הלומדים לתואר ראשון ו/או שני, בהיקף שלא פחות מ 60% מהיקף הלימודים באותה שנה ואינם מקבלים מימון לימודים ממקור אחר.
 
הגשת מועמדות
 • ההגשות לשנת תשפ"ב יפתחו בתאריך 17/10/21 ויסגרו להגשה בתאריך 30/11/21
 • על מנת להרשם למלגה, יש לפתוח בקשה בעמדת המידע האישית: אפשרויות נוספות > מלגות > הגשת בקשה.
 
הבהרות
 • סטודנטים בסטטוסים "משלים" "שומע חופשי" אינם זכאים להגשת המלגה (למעט מקרים חריגים).
 • הזכאות למלגה תיקבע על סמך צבירת ניקוד המתבסס על נתוני הסטודנט המבקש את המלגה. הניקוד יינתן בהתבסס על מסמכים המשקפים את מצבו הכלכלי של הסטודנט וקריטריונים נוספים.
 • סטודנט הזכאי למלגת סיוע כלכלי מחויב ב- 25 שעות פעילות חברתית בקהילה, את השעות יש לסיים עד לסוף סמסטר ב' -27/5/22.
 • סטודנט הורה פטור ממתן שירות התנדבות לטובת הקהילה.
 • העברת המלגה תתבצע בסמסטר ב' (בתנאי סיום השעות) באמצעות זיכוי חשבון שכר הלימוד של הסטודנט. סטודנט ששילם את מלוא שכר הלימוד טרם קבלת המלגה, יקבל את סכום המלגה בהמחאה או בזיכוי חשבון שכר הלימוד לשנה הבאה.
 • קבלת המלגה מותנית בנוכחות ביום מעורבות חברתית ובטקס תורמים (מידע יישלח במהלך השנה)
 • סטודנטים הסובלים ממצב רפואי חריג רשאים להגיש בקשה למלגה ייעודית בצירוף מסמכים תומכים. הבקשה תיבחן באופן פרטני על ידי הפורום התפעולי של דקנאט הסטודנטים.
 

מלגת מוטורולה - Motorola Solutions scholarship

"Engineering the Future program"

 

אנו שמחים להודיעכם כי מוטורולה סולושנס העולמית מעניקה מלגות לסטודנטים מהמכון.


הקריטריונים לקבלת המלגה הם:

 • סטודנטים אשר זכאים למלגת סיוע כלכלי של המכון, כלומר הגישו בקשה למלגת סיוע כלכלי
  ונמצאו זכאים
  .
 • סטודנטים הלומדים מקצועות טכנולוגיים (ניהול טכנולוגיה, מדעי המחשב, מתמטיקה שימושית, הנדסת חשמל וטכנולוגיות למידה).
 • סטודנטים בעלי הישגים לימודיים גבוהים.

 

 

סטודנטים אשר ימצאו זכאים, יתקבלו לתוכנית "מהנדסים את העתיד" "Engineering the Future program" וקבלו מלגת מוטורולה במקום מלגת סיוע כלכלי (לעיתים קרובות המלגה מוגדלת).

הזכאות למלגה תיקבע ע"י וועדה בהתאם לדרישות התוכנית.

 
מידע וטפסים
 
 
מי מטפל בך ?
דקאנט הסטודנטים
רכזת מלגות, גב' נופר כהן

 

בניין 1, קומה ראשונה, חדר 106 א'
טלפון:
03-5026842
דוא"ל:
nufarc@hit.ac.il