מיני אתרים

מלגות חיצוניות

 
מלגהפה - Milgapo
אתר המכיל למעלה מ 850 מלגות. מערכת האתר מאתרת לכל סטודנט את המלגות המתאימות לו באופן אישי, ואף מעניקה אפשרות להגשה אוטומטית.
 
מלגת משרד החינוך
מלגת לסטודנטים על בסיס סוציואקונומי - נקבע ע"י משרד החינוך. למידע והרשמה באתר משרד החינוך.
 
תכנית "ממדים ללימודים"
תכנית מלגות חדשה לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בצה"ל וחיילים השייכים  לאוכלוסייה מיוחדת (חייל בודד/ זכאי לתשלומי משפחה) שהתגייסו ביולי 2013 ושירתו שרות
תקין ומלא.
 
מלגת IMPACT!

המלגה מיועדת לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בעלי תעודת שחרור בצבע זהב או כסף, על בסיס מצב סוציו-אקונומי. גובה המלגה 4000 $ לכל שנת לימוד ועד 4 שנים.

ההרשמה למלגה פתוחה החל מה 1.3 בכל שנה ונסגרת ב- 31.5.

 
קרן קציר
קרן ע"ש הפרופ' אפרים קציר, נשיאה הרביעי של מדינת ישראל אשר שימש כאחד ממיסדי קרן רש"י.
הקרן מסייעת לצעירים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית למצות את הפוטנציאל שלהם באמצעות השכלה גבוהה.
 
קרן אייסף
הקרן נוסדה על ידי אדמונד ספרא, רעייתו לילי ספרא ונינה ווינר, ופועלת בשיתוף המוסדות האקדמיים ושותפים נוספים, במטרה לצמצם פערים חברתיים בישראל.
קרן אייסף מעניקה מלגות סיוע לסטודנטים לתשלום שכר הלימוד. הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים מבטיחים עם קשיים כלכליים, השואפים למימוש הפוטנציאל למצוינות אישית , לימודית וחברתית.
המלגות מיועדת לסטודנטים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית.
 
קרן גרוס
קרן ההנצחה ע"ש יוסף ש. וקרוליין גרוס לקידום חיילים משוחררים.
הקרן פועלת במתן מלגות וקידום פרויקטים, על מנת לאפשר למשוחררי צה"ל והשרות הלאומי\אזרחי מקרב אוכלוסיות היעד שנבחרו ע"י מועצת הנאמנים מהפריפריה הגאוגרפית והחברתית של ישראל להשתלב באופן מיטבי בעולם התעסוקה וההשכלה.
 
קרן הישג
קרן הישג מעניקה מידי שנה מלגות לימודים לחיילים משוחררים שהוכרו כ'חיילים בודדים' בצה"ל. המלגות אשר מעניקה קרן הישג כוללות הן מימון שכר הלימוד לתואר ראשון והן סיוע כלכלי חודשי להוצאות קיום. קרן הישג הוקמה על ידי ג'רי שוורץ ורעייתו הת'ר ריסמן.
 
מלגה משרד הביטחון ללומדים מהפריפריה
מתן סיוע ללומדים הרשומה ב-5 מתוך 6 השנים שלפני תחילת הלימודים היא ב"אזור סיוע" כמוגדר בחוק, כלומר, יישובים הכלולים בחוק הרשות לפיתוח הנגב ובחוק הרשות לפיתוח הגליל.
מספר המלגות לתושבי הפריפריה הזכאים לסיוע הינו מוגבל, והוא מוענק בכפוף למצב סוציו-אקונומי, למדד פריפריאלי, ולסוג השירות.
 
מלגת משרד התשתיות
מלגות לסטודנטים לתואר ראשון עד שלישי בתחומי האנרגיה, גיאולוגיה, וגיאופיסיקה של דלקים פוסיליים ומחצבים.
 
מלגות המנהל לסטודנטים עולים
מלגות סיוע לסטודנטים המוגדרים כעולים חדשים.
 
מלגת פר"ח
המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לימודי תואר. תנאי קבלת המלגה הינם ביצוע שעות התנדבות בהתאם לדרישות התוכנית.