מלגות על בסיס מצב כלכלי

רישום למלגות על בסיס מצב כלכלי מתבצע ברישום מקוון!

פתיחת הרישום לשנה"ל תשע"ח ב 20.7.2017
 
 
 
זכאים
סטודנטים הלומדים לתואר ראשון ו/או שני, בהיקף שלא פחות מ 60% מהיקף הלימודים באותה שנה ואינם מקבלים מימון לימודים ממקור אחר.
 
הגשת מועמדות
  • על מנת להרשם למלגות, יש להכנס לעמדת המידע, תחת "טפסים ואישורים" ולמלא את טופס בקשת המלגה.
  • יש לסרוק ולצרף לבקשה המקוונת מסמכים תומכים לפי הרשימה המופיעה בקובץ המצורף.
  • בקשה ללא מסמכים תומכים - לא תבדק!
 
 
הבהרות
  • הזכאות למלגה תיקבע על סמך צבירת ניקוד המתבסס על נתוני הסטודנט המבקש את המלגה. הניקוד יינתן בהתבסס על מסמכים המשקפים את מצבו הכלכלי של הסטודנט וקריטריונים נוספים.
  • סטודנט הזכאי למלגה על בסיס מצב כלכלי מחויב ב- 25 שעות פעילות חברתית בקהילה, את השעות יש לסיים עד סוף סמסטר ב' לאותה שנה"ל.
  • העברת המלגה תתבצע בסמסטר ב' (בתנאי סיום השעות) באמצעות זיכוי חשבון שכר הלימוד של הסטודנט. סטודנט ששילם את מלוא שכר הלימוד טרם קבלת המלגה, יקבל את סכום המלגה בהמחאה או בזיכוי חשבון שכר הלימוד לשנה הבאה.
  • קבלת המלגה מותנית בנוכחות ביום מעורבות חברתית ובטקס תורמים (מידע יישלח במהלך השנה)
 
 
מידע וטפסים
 
 
מי מטפל בך ?
דקאנט הסטודנטים
רכז סיוע אקדמי וכלכלי, מר זוריק מקייבסקי
בניין 1, קומה ראשונה, חדר 106 א'
טלפון:
03-5026842
דוא"ל:
zorik@hit.ac.il