מיני אתרים

השראה נשית

"ראי כמה התקדמת. תחזיקי חזק באמונה ובטחון בה' "

מיכל זכריה, אחראית מרכז הנגישות, מדור רווחת הסטודנט

 

האם לדעתך קיים שיוויון מגדרי ומה היית רוצה לתקן/להוסיף

"הייתי רוצה שנלמד את עצמינו להסתכל על הפנימי ולא על החיצוני, שנצליח לראות, נשים וגם גברים, את האחרת והאחר, לא מתוך הסתכלות שמעורבות בה דעות קדומות. שנראה את הדומה והמשותף ולא את השונה, את המפריד. שנראה את היהלום שיש בכל אישה בנשמה. כשנגיע לדרגה כזו יהיה שיווין בכל ,ללא הבדלים, ללא מסכים, ללא חומות. אמן שנזכה!"
 
מי האשה שהכי השפיעה עלייך או מהווה עבורך מודל
"איזהו חכם - הלומד מכל אדם" (מסכת אבות, ד, א) ונוסיף משלנו, מי החכמה? - הלומדת מכל אישה!
אני לומדת ומושפעת, מנשים ואנשים שנקרים בדרכי, מחברה אחת למדתי על אמונה, מאחרת - למדתי על חשיבותה של הכרת תודה, מנוספת - על התמדה, מאמא - על על כח רצון, על כח סבל שבתוכו יש ראיית הטוב. מפרנסין למדתי על חיוך, קבלה השלמה ואהבה.
 
מה העצה הטובה ביותר שהיית נותנת לבתך או לאשה אחרת.
את בעבודה ובתהליך כל הזמן, ראי כמה התקדמת. תחזיקי חזק באמונה ובטחון בה'.