הצהרת מחויבות

הצהרת מחויבות

הוגנות מגדרית: הצהרת מחויבות
 
המכון הטכנולוגי חולון רואה עצמו מחויב להוגנות מגדרית, מתוך הכרה בהון האנושי שלו כנכס האמיתי
והמשמעותי ביותר.

כמוסד אקדמי המכשיר מהנדסים, מעצבים, מדענים ואנשי טכנולוגיה, המשתלבים בהצלחה בתעשייה עתירת הידע בארץ ובעולם, אנו רואים בהוגנות מגדרית אחד מיעדיו המרכזיים של המכון, כפי שבא לידי ביטוי בתוכנית האסטרטגית של המכון, אשר הוצגה למועצה להשכלה גבוהה ומתוקצבת על ידי המכון.
 
בהתאם להנחיות מל"ג, פועלת במכון יועצת נשיא להוגנות מגדרית באקדמיה, אשר מרכזת את מכלול ההיבטים הקשורים בסטודנטיות ובחברות הסגל ומנהלת את היחידה להוגנות מגדרית. בנוסף מרכזת היועצת את איסוף ובקרת הנתונים המגדריים על פי המדדים שנקבעו על ידי מל"ג ומדווחת למל"ג על פי הנחייתם מדי שנה.

כחלק מיעדי התוכנית להוגנות מגדרית פיתחנו במכון תכניות מנהיגות ייחודיות לסטודנטיות, לרבות תכניות ייעודיות למקצועות STEAM . בנוסף מקיים המכון הכשרות לחברי וחברות הסגל האקדמי והמנהלי, בנושאים מגדריים שונים והוא מוביל ושותף בתוכניות ופרויקטים לקידום הנושא באקדמיה ובחברה. פעילות היחידה להוגנות מגדרית עוברת תהליכי בקרה והערכה קבועים המדווחים להנהלת המכון.

המכון הטכנולוגי חולון רואה במימוש הפוטנציאל האישי והמקצועי של נשים כחלק מהסגל האקדמי, הסגל המנהלי וכסטודנטיות, לא רק חובה מוסרית אלא צורך של ממש, שהשגתו תתרום תרומה משמעותית להשכלה הגבוהה, לתעשייה ולחברה.
 
 

יועצת הנשיא להוגנות מגדרית: עו"ד אורנה קופלוביץ

 

 

שדות המסומנים ב (*) הם שדות חובה