דבר הנשיא

דבר הנשיא

פתח דבר

פרופסור אדוארד יעקובו - נשיא המכון אני גאה להציג בפניכם את התוכנית האסטרטגית של HIT מכון טכנולוגי חולון לתקופה: 2025-2015. מדינת ישראל נתפסת בעולם כמעצמה טכנולוגית, ועל-מנת להבטיח את המשך קיומה והתפתחותה, חשוב עד מאוד, כי היא תהיה מובילה גם בחזיתות המדעית וההנדסית. טכנולוגיות עיליות הן פרי פיתוח של ידע עמוק ונרחב, מחד, אך גם של חשיבה יצירתית ושל תעוזה מחשבתית מאידך. הן חוצות תחומים - משרתות מערכות חיוניות בתעשייה ובמשק, בתחומים: הביטחון, הבריאות, התשתיות, החקלאות, הכלכלה ועוד. אשר על כן, הכשרת כוח אדם מיומן ומקצועי, אשר יוכל להיות יוצר ושותף בפיתוח טכנולוגיות עיליות לתעשייה ולמשק בישראל, היא משימה לאומית חיונית.

המכון הטכנולוגי חולון חייב לקחת חלק פעיל במשימה לאומית זו - בהכשרת מהנדסים, מדענים, מנהלים טכנולוגיים ואנשי עיצוב וטכנולוגיה לתעשייה, למשק ולחברה. בד בבד ולנוכח השינויים המהירים, המתרחשים לנגד עינינו בכל תחומי החיים, על המכון להציג תוכנית אסטרטגית לעשור הבא, המצעידה את המכון לדרך חדשה, לעידן חדש בהשכלה הגבוהה.

התוכנית האסטרטגית של המכון מבטאת חזון, יעדים, מטרות, גורמי הצלחה קריטיים, תוכניות פעולה ותקציבים. התוכנית האסטרטגית אינה באה, כמובן, להחליף את הצורך בניהול אפקטיבי, כחלק מתהליך הניהול היוםיומי, כי אם להעניק לכל המעורבים בעשייה, במכון, תחושת כיוון ברורה יותר על היעדים והמטרות של המכון, האמצעים לפיקוח על תהליכי הביצוע.

התוכנית האסטרטגית מיועדת להוביל את המכון:
  • להמשך התפתחות וצמיחה אקדמיים
  • לבחינה ולהגדרה תקופתית של החזון, ושל יעדי המכון
  • להגדרת סדרי עדיפויות אקדמיים בפעילות המכון בטווחים הקצר והארוך.

התוכנית תציע מתווה אסטרטגי שיכלול, בין היתר, את נושאי הליבה:
  • פיתוח תוכניות לימוד אקדמיות אטרקטיביות, עדכניות ורלוונטיות
  • תמהיל סטודנטים רצוי לפי תארים ותחומים
  • טיפוח הסגל האקדמי והסגל המינהלי
  • פיתוח תשתיות פיזיות
  • הידוק הקשרים עם התעשייה לסוגיה, כמו גם עם מוסדות אקדמיה ומחקר בארץ ובחו"ל.


המפתח להצלחה ביישום התוכנית מותנה בכך שיובטח בכל שלב כי כל השותפים לה מכירים את היבטי התוכנית, ומבינים את תרומתם לשיתוף פעולה, עלמנת לעמוד ביעדים המוגדרים בתוכנית ולתרום להצלחתה. אני מאחל לכולנו הצלחה ביישומה של התוכנית

פרופ' אדוארד יעקובוב
נשיא המכון