אודות

אודות

מניעת הטרדה מינית

עמדת המכון

HIT - מכון טכנולוגי חולון, כמוסד להשכלה גבוהה, רואה את עצמו מחויב ליצירת סביבה לימודית שוויונית, שאין בה התנהגויות מיניות פוגעות. המכון רואה בהטרדה המינית פגיעה בזכויות הסטודנט/ית ללמוד ולהתפתח באווירה שוויונית, המשוחררת מאפליה על רקע מיני. הטרדה מינית מונעת מן המוטרדים/ות הזדמנות שווה למימוש יכולותיהם/ן האקדמית והמקצועית. לפיכך, בנושא זה המכון נוקט מדיניות ברורה, שמטרותיה הן: מניעת מקרים של הטרדה מינית במכון, ובירור וטיפול בכל מקרה לגופו.
במטרה להבטיח, כי HIT - מכון טכנולוגי חולון ישמש מקום עבודה ולימודים, שאין בהם הטרדה מינית, או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית, פועלות במכון נציבות למניעת הטרדה מינית, מכוח "החוק למניעת הטרדה מינית" ועל פי התקנון למניעת הטרדה מינית. הנציבות מטפלות במי שרואה את עצמו/ה מוטרד/ת מינית, מייעצת בדבר הזכויות ודרכי הטיפול האפשריות, ומעבירה במידת הצורך את התלונה לוועדת משמעת להמשך טיפול.

נציבות למניעת הטרדה מינית במכון

בשל חשיבות הנושא מונו במכון נציבות למניעת הטרדה מינית, כמתחייב בחוק.
הנציבות פועלות מכוח חוק ועפ"י נהלים קבועים, ומיידעות את מי שמוצא את עצמו/ה מוטרד/ת מינית בפני אפשרויות הפעולה.
הנציבות יקבלו את התלונה, על פי הנהלים ובמידת הצורך יעבירו את התלונה לטיפולה של ועדת המשמעת במכון. כל המידע המגיע לנציבות נשאר פנימי וחסוי.

אל תאשים/י את עצמך

הטרדה מינית, כמו אונס ותקיפה מינית מכל סוג, אינה דבר שהקורבן מביא/ה על עצמו/ה. זו פעולה שמבצע המטריד.
האשמה עצמית גורמת להפניית הכעס פנימה ומובילה לדיכאון. עליך להוציא את הכעס החוצה ולהפנותו כלפי המטריד.
אל תדחה/י תגובה
אם את/ה דוחה את התגובה, ההתנהגות הפוגעת לא תיפסק. תחושת הקורבנות הנמשכת מהווה נזק מצטבר להיפגעות.

אל תשמור/י את זה לעצמך

השתיקה מאפשרת את המשך התופעה. רוב הסיכויים הם, שאת/ה אינך הנפגע/ת היחיד/ה.
בשבירת השתיקה את/ה מגן/נה על אחרים/ות מפני הטרדה מינית בעתיד.

  1. ספר/י על כך לחבר/ה קרוב/ה, או לכל אדם שבו/ה את/ה בוטח/ת.
  2. אמור/י למטריד/ה באופן ישיר וברור, שהתנהגותם אינה נעימה לך, ואת/ה מבקש/ת שהם יפסיקו להטרידך.

כל מי שהוטרד/ה מינית ופנה/תה לייעוץ

  1. שמו/ה יישארו חסוי לאורך התהליך ובסיומו (כל הפרה על כך תיחשב כעבירה משמעתית).
  2. המתלונן/ת יקבלו ייעוץ אישי מאנשי מקצוע מתאימים ברמה הטיפולית וברמת הטיפול הפורמלי בנושא הטרדה.
  3. במהלך הטיפול בתלונה יישמרו הזכויות האקדמיות המנהליות של המתלונן/ת.
  4. למתלונן/ת תישמר זכות - ההחלטה בכל שלב של תהליך הטיפול בתלונה.

אפשר לקבל ייעוץ, מידע והדרכה משפטית גם בקו הפתוח של שדולת הנשים בישראל, או במרכז הסיוע לנפגעות אונס: טל' 03-6850041, טל' חירום: 1202.