חדשות ואירועים

חדשות ואירועים

הרצאת חובה לסגל המנהלי והאקדמי

הרצאה לחברי סגל בפקולטה לעיצוב תתקיים בשני מועדים לבחירה:
יום שלישי 01.06.2021 בין השעות 13:00-14:30
יום ראשון 06.06.2021 בין השעות 13:30-15:00
לפרטים והרשמה >>

הרצאת חובה לסגל המנהלי והאקדמי

תתקיים בשני מועדים לבחירה:
יום חמישי 03.12.2020
יום שלישי 29.12.2020