חדשות ואירועים

חדשות ואירועים

הרצאת חובה לסגל המנהלי והאקדמי

תתקיים בשני מועדים לבחירה:
יום חמישי 03.12.2020
יום שלישי 29.12.2020