לימודי אנגלית

המחלקה ללימודי אנגלית

מיקום קבלת קהל
בניין 5, קומה שלישית, חדר 310 ימים א',ב',ד',ה' בין השעות 11:00-13:00

 

כל סטודנט, הלומד במוסדות להשכלה גבוהה בארץ לרבות במכון, חייב להוכיח רמת ידע מספיקה בשפה האנגלית ולהשיג פטור מלימודי השפה.

 

הרישום לקורסי אנגלית מתבצע בתחילת כל סמסטר באמצעות מערכת הרישום בעמדת המידע האישית, בהתאם לתקופות הרישום לקורסים. לרישום בהמתנה (בטרם סיום הקורס הנוכחי) ניתן להשאיר פרטים בטופס המקוון.

 

 

פטור מלימודי אנגלית ניתן להשיג באופנים הבאים

בחינות מיון באנגלית

ציון פטור בבחינה הפסיכומטרית הארצית או בחינות המיון באנגלית - אמיר"ם / אמי"ר (כיום 134), בעת הרישום ללימודים במכון.

תוקף הציון לקבלת הפטור הוא חמש שנים, מיום קבלת הציון ועד לתחילת הלימודים במכון.

 

הלן המועדים הקרובים לבחינות אמיר"ם במכון טכנולוגי חולון:

 

חודש פתיחת רישום מועדי בחינה
דצמבר 01.11.2019 01.12.2019
02.12.2019
03.12.2019
ינואר 26.12.2019 26.01.2020
27.01.2020
28.01.2020
אפריל 01.03.2020 01.04.2020
02.04.2020
יוני 07.05.2020 07.06.2020
08.06.2020
09.06.2020
ספטמבר 16.08.2020 16.09.2020
17.09.2020

 

* לכל שאלה בנושא בחינות אמיר"ם יש לפנות למנהל הסטודנטים! המחלקה לאנגלית אינה מטפלת בנושא מבחן אמיר"ם במכון.

 

זכאים לפטור על סמך לימודים קודמים

  1. בעלי תואר אקדמי בארץ, ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה.
  2. בעלי תעודה, השווה לתעודת בגרות, מטעם בתי ספר תיכוניים מוכרים בארצות דוברות אנגלית.
  3. סטודנטים שלמדו שנתיים אקדמיות מלאות לפחות, במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארצות דוברות אנגלית.


תוקף הזכאות לפטור על סמך סעיפים 2. ו-3. הוא שלוש שנים מתום הלימודים הנ"ל ועד לתחילת הלימודים במכון.

 

סטודנטים העוברים ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה

סטודנטים העוברים למכון ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ, יידרשו להבחן במבחן פטור ברמת הלימודים שסיימו ולקבל בו ציון מעל 60, כדי שאפשר יהיה להעניק להם פטור, או לשבצם לרמה המתאימה ללימודיהם במכון.

 

 

 

לימודי אנגלית במכון

כל סטודנט, שלא הגיע לרמת פטור מאנגלית, ילמד ברמה המתאימה לו, שתיקבע על פי הציון שקיבל במחני המיון (פסיכומטרי, אמי"ר או אמיר"ם).

 

שם הקורס מספר הקורס  ציון פסיכומטרי/אמי"ר/אמי"רם מספר שעות לימוד

טרום בסיסי א'

רמה E

  50-69  
טרום בסיסי ב'
רמה D
22216 70-84 78 שעות
בסיסי
רמה C
22219 85- 99 78 שעות
מתקדמים א'
רמה B
22221 100-119 56 שעות
מתקדמים ב'
רמה A
22222 120- 133 56 שעות
פטור  
 
134 ומעלה  


הערה: סטודנט אינו רשאי לדלג על רמה או ללמוד 2 רמות שונות במקביל ועליו ללמוד אך ורק ברמה שנקבעה לו, על פי מבחני המיון והישגיו בלימודים הקודמים. מי שידלג על רמה יחוייב לחזור וללמוד ברמה שעליה דילג, וכן יחוייב בתשלום מלא עבור הלימודים ברמה זו.

 

 

סיום הלימודים וקבלת פטור

סטודנט שנה א' לתואר ראשון במכון, החייב בלימודי אנגלית כשפה זרה, חייב לסיים את לימודיו באנגלית ולהגיע לציון פטור, תוך שנתיים מתחילת מועד לימודיו במכון. סטודנט שלא יעשה כן, יהיה חייב ללמוד אנגלית בשנה השלישית, בתשלום קנס.

 

בכל מקרה, סטודנט לא יוכל להתחיל את פרויקט הגמר שלו, לפני סיום חובותיו באנגלית, ויוכל להשלים את לימודיו בפקולטות ובמחלקות האקדמיות רק לאחר קבלת הפטור באנגלית (פרק זמן זה יחושב על פי השנה הקלנדרית).

 

 

תשלומים

לימודי השפה האנגלית במכון, למעט לימודים ברמת "מתקדמים ב' " (רמה A), חייבים בתשלום נוסף לשכר הלימוד הרגיל.