הסדרי מימון

 
המכון בשיתוף עם קרן שכ"ל (שקט כלכלי לסטודנט) מציעים הסדרי מימון לפריסה רחבה ונוחה של שכר הלימוד ו/או מחיה.

הסדרי המימון כוללים הסדרים מסובסדים, בהם הריבית וההצמדה ממומנות על ידי המכון, והסדרים לא מסובסדים, בהם הריבית וההצמדה ממומנות על ידי הסטודנט.

הסדר מימון מסובסד יינתן על בסיס מצב סוציואקונומי לצורך תשלום שכ"ל בלבד.
 
 
לבדיקת זכאות והגשת בקשות יש למלא את הטופס בקישור:
 
מספר ההקצאות לכל המסלולים מוגבל
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל: service@sachal.co.il
או בטלפון: 03-9635856
 
 
הסדרי מימון
 
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל