תוכניות לימודים עתידיות

תוכניות לימודים עתידיות

תואר ראשון BS.c. בטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה

התכנית מיועדת להכשיר מפתחים, מנתחי מידע (אנליסטים) רפואיים שישתלבו בעולם הרפואה הדיגיטלי הצומח, בחברות חומרה ותוכנה רפואיות, ובכל מערכת הבריאות. התכנית -כאשר תיפתח- תפעל בשיתוף פעולה עם בתי חולים וקופות החולים. מעבר לכך, תשמש התכנית כתכנית קדם-רפואה ייחודית טכנולוגית שתאפשר למעוניינים בכך להתמודד על מקום בתכנית הארבע שנתית בבתי הספר לרפואה, כאשר הם מצויידים בידע טכנולוגי נדרש לרופאים בזמננו.
 

תואר שני M.Sc. במדעי המחשב ומתמטיקה שימושית

התכנית תציע לימודי תואר שני בשני מסלולים: מסלול מתמטיקה שימושית, ומסלול מדעי המחשב, כמענה לביקוש הגדל בתעשיות עתירות הידע לאנשי פיתוח ברמה גבוהה ביותר, המצויידים בידע תיאורטי וטכנולוגי מעמיק במדעי המחשב ובמתמטיקה שימושית, ומחזקים ומרחיבים כלים לרכישת ידע עדכני מחזית המחקר האקדמי.
 

תואר שני M.Sc. בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה עם תיזה

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה עם תיזה התכנית המוצעת הינה בגדר הרחבה והעמקת התכנית לתואר שני ללא תיזה, ותביא לידי ביטוי את היכולת המחקרית הגבוהה של סגל הפקולטה להנדסה, ותאפשר לבוגרים המצטיינים של הפקולטה ביצוע עבודת מחקר ברמה גבוהה.
 

תואר שני M.Sc. במדעי הנתונים