לרגל חגיגות 50 שנה, ראינו לנכון לתת מקום ליחידת הפרסומים שפעלה במרכז לחינוך טכנולוגי משנת 1977. אופיו המעשי של המרכז לחינוך טכנולוגי חולון בחסותה האקדמית של אוניברסיטת ת"א, בא על ביטויו גם ביחידת הפרסומים. יחידה זו הפיקה את כל החומרים החינוכיים שפיתח המרכז ומרבית הפרסומים יועדו למערכת החינוך הטכנולוגי במשרד החינוך והתרבות.

אנו שמחים להציג בפניכם ספרי לימוד מגוונים ומעניינים שקיימים עד היום בספריית המכון מהם תוכלו ללמוד ולהעמיק את הידע שלכם במספר רב של נושאים.