הרצאות ומרצים

הרצאות ומרצים

דברי פתיחה מאת חברי ועדת הכנס

ד"ר רונן המר, מ"מ ראש המחלקה לטכנולוגיות למידה במכון הטכנולוגי חולון
שרית חייט חודיס, מפתחת הדרכה עצמאית
ד"ר ערן גל, מרצה וחוקר במחלקה לטכנולוגיות למידה ויועץ עצמאי