Projects

Projects

כותר: פיתוח מודל לא-אחיד לסימולציה אלקטרומגנטית
מחבר/יוצר: רביץ סתו , צ'ולסקי סטפן
כותרים קשורים: סדרה: חשמל ואלקטרוניקה/ המחלקה להנדסת תקשורת, פרויקטים
מוציא לאור: מכון טכנולוגי חולון HIT
שנת פרסום: 2012
שפה: אנגלית, עברית
מנחה פרויקט: חרדים מוטיכותר: פיתוח אנטנה מבוססת PIFA דו-תחומית לטלפון סלולארי עם בדיקות SAR.
מחבר/יוצר: שמש מיכאל, סבג קובי
כותרים קשורים: סדרה: חשמל ואלקטרוניקה/ המחלקה להנדסת תקשורת, פרויקטים
מוציא לאור: מכון טכנולוגי חולון HIT
שנת פרסום: 2012
שפה: אנגלית, עברית
מנחה פרויקט: חרדים מוטיכותר: סימולציה ומדידת SAR בתחום סלולארי.
מחבר/יוצר: קופילוביץ בוריס
כותרים קשורים: סדרה: חשמל ואלקטרוניקה/ המחלקה להנדסת תקשורת, פרויקטים
מוציא לאור: מכון טכנולוגי חולון HIT
שנת פרסום: 2011
שפה: אנגלית, עברית
מנחה פרויקט: חרדים מוטיכותר: פיתוח ובניית אנטנה לטלפון סלולארי עם רמת SAR נמוכה.
מחבר/יוצר: שילה רון, פליישר ליאור
כותרים קשורים: סדרה: חשמל ואלקטרוניקה/ המחלקה להנדסת תקשורת, פרויקטים
מוציא לאור: מכון טכנולוגי חולון HIT
שנת פרסום: 2011
שפה: אנגלית, עברית
מנחה פרויקט: חרדים מוטי