חדשות ואירועים

ממבחנים למשחקים


מענק לשתי חוקרות מ-HIT לעידוד חדשנות בתחום ההוראה והלמידה.


ד"ר חגית מישר-טל וד"ר מיטל אמזלג, מהפקולטה לטכנולוגיות למידה, זכו במענק של 100,000 ש"ח מהות"ת (הועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה) ומאצ'ינג של 25,000 ש"ח נוספים מהמכון, לעידוד פעילויות ייחודיות וחדשניות לקידום ושיפור איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה.


ההצעה שלהן מבקשת לתת מענה לצורך לקיים הוראה חוויתית והערכה חילופית ומציעה חלופה למבחנים המסורתיים באמצעות משחקים. ההצעה נבחרה לביצוע בשנת הלימודים הקרובה תשפ"ג והיא כוללת הכשרת מרצים מן האקדמיה, בפיתוח משחקים על ידי הסטודנטים, לצורך הערכה של הישגי הסטודנטים בקורסים אקדמיים. המשחקים יפותחו בסביבות של מחוללי משחקים שפותחו בפקולטה לטכנולוגיות למידה במכון.


הפרויקט יתבצע באמצעות סדנאות, במסגרות אקדמיות, בה יחשפו המרצים לרציונל של הערכה באמצעות פיתוח משחקים, לסביבות הדיגיטליות השונות שבאמצעותן ניתן לפתח את המשחקים, וירכשו כלים לפיתוח של מטלות מסוג זה והערכתן. בנוסף ילווה הפרויקט במחקר שמטרתו להעריך את תועלת הסדנה ויישום הידע שנרכש בסדנה בפועל.


"תרומתו של פרויקט ייחודי זה היא בהכשרת מרצים מכל תחומי הדעת לשימוש במשחקים במקום מבחנים כאמצעי הערכה", אומרת ד"ר מישר-טל "והיא מעידה על ההכרה והפתיחות של הות"ת לחדשנות בתחום ההוראה והלמידה".פורסם: 08/08/2022