חדשות ואירועים

חיובי לקורונה - עידן הקורונה היטיב עם תחום פיתוח ההדרכה הארגונית

סקר מפתחי ההדרכה השלישי 2022 של הפקולטה לטכנולוגיות למידה חושף נתונים מעניינים.

 

*מתוך הדו"ח. חסמי התפקיד המרכזיים של מפתחי הדרכה


במארס 2020 כפה וירוס הקורונה על מחלקות הדרכה בארגונים לעבור בין רגע ללמידת חירום ומרחוק. במהותן, מחלקות הדרכה בארגונים אמונות על הכשרה, פיתוח וציוד עובדים בידע, מיומנויות ותפיסות לשיפור ביצועי הארגון ולהשגת יעדיו, כמו גם לשימור המחויבות של המשאב האנושי בארגון.


המעבר ללמידת חירום ומרחוק דומה היה לסופת הוריקן המזעזעת את הנהוג, המוכר והידוע בתחום הלמידה הארגונית. הסגר הפתאומי המלווה בריחוק פיסי הביא לקדמת הבמה ההדרכתית את טכנולוגיות הלמידה הדיגיטליות וכן את ניפוץ מגבלת הזמן והמקום ללמידה. מטרת הדוח המצורף הינה לבחון באיזו מידה משבר הקורונה משפיע על מהות תפקידו/ה של מפתח/ת ההדרכה בישראל. השאלות שנבחנו הן: באיזו מידה מהלך כפוי זה השפיע על מהות תפקידו של מפתח/ת ההדרכה בישראל. האם נמצא שינוי במרכיבי תפקידו/ה, בשיטות ובכלים בארגונים? מהן המיומנויות האישיות הקריטיות להצלחת מפתחי הדרכה ומהם החסמים שנתקלים בהם? ומה טומן העתיד לפיתוח הדרכה וללמידה ארגונית בעיני מפתחי ההדרכה בעידן השגרונה?


סקר מפתחי הדרכה  נערך בפעם השלישית, בתדירות של כל שנתיים. בסקר הנוכחי לקחו חלק 127 מפתחי ומפתחות הדרכה. מממצאי הסקר עולה תמימות דעים כי הקורונה היוותה זרז משמעותי לשינויים בתפקיד מפתחי ההדרכה. לקורונה אימפקט דרמטי: 86% מהמשיבים חשו בשינוי כלשהו בתפקידם בעידן הקורונה וכל המשיבים (פרט לארבעה) מעריכים שבראיה לאחור, עידן הקורונה עשה טוב לתחום. בפרט בהקשר של עליה במיצוב מחלקת ההדרכה בארגון, האצת תהליכי קבלת הדיגיטל כאמצעי ללמידה, גידול משמעותי בנפח עבודה ודרישה לתהליכי עבודה גמישים ומהירים. עידן הקורונה הביא אל קדמת הבמה ההדרכתית את הלמידה הדיגיטלית שהחליפה את הלמידה המסורתית. כצפוי, טכנולוגיות למידה סינכרוניות (כדוגמת זום) כבשו בסערה את המקום הראשון תוך דחיקת מקומן של מערכות ניהול למידה ולומדות.


מה צופן העתיד לפיתוח הדרכה? המגמות העתידיות המרכזיות העולות מהסקר: דיגיטל זה הנורמלי החדש; למידה ארגונית יצירתית, מהירה, גמישה וממוקדת; הטרנספורמציה הדיגיטלית מזרזת שינויים מערכתיים, תרבותיים בלמידה ארגונית ובין היתר תורמת למיצוב יחידת ההדרכה כמסייעת למימוש יעדי הארגון. ניצני מגמות אלו התגלו בסקרים הקודמים ובסקר הנוכחי הבשילו.


פרופ' גילה קורץ דקאנית הפקולטה לטכנולוגיות למידה: "הדו"ח המתפרסם זו הפעם השלישית  נערך בשיתוף פעולה עם מובילי התחום בתעשיית הלמידה הארגונית בישראל. ממצאיו מייצגים את המהפכה העוברת על המקצוע ולפקולטה לטכנולוגיות למידה תפקיד מרכזי בהובלתו."


ד"ר ערן גל ראש החוג לתואר שני בפקולטה לטכנולוגיות למידה: "הקורונה הנה מאיץ תהליכים בעוצמות אדירות. אנחנו כרגע בתוך התהליך וקשה לדעת איפה נעצור אם בכלל. ברור שהלמידה הדיגיטלית, עליה דברנו ואותה קדמנו ב - 20 השנים האחרונות, הפכה לשגרה ותישאר כסטנדרט מכאן והלאה."


ינאי זגורי מרצה ורכז פרויקטי גמר: "הדו"ח מבטא כאבי גדילה של תחום צומח. הסקר מעיד כי אנחנו לא רק עוברים טרנספורמציה דיגיטלית, אנחנו עוברים טרנספורמציה תפקודית. מפתחי למידה בארגונים לא מצופים רק לתת מענה לפתרונות הדרכתיים. מפתחי הלמידה נדרשים לתת מענה לכאבים ארגונים משמעותיים כמו: איך לשמור על מחוברות ארגונית כשרוב הארגון עובד מרחוק? איך מאפשרים צמיחה בארגון בתקופה של תחרות על כל עובד? "