מסלולי לימוד

 

יש ללחוץ על המסלול כדי לראות את הקורסים הרלוונטיים אליו

  •  פיתוח הדרכה
  •  ניהול הדרכה
  •  תשתית / מחקר

 

שנה א' סמסטר א' סמסטר ב'
אפיון ופיתוח למידה מבוססי טכנולוגיה 1 אפיון ופיתוח למידה מבוססי טכנולוגיה 2
שיטות מחקר סמינריון 1
פיתוח הדרכה  פיתוח הדרכה
טכנולוגיות למידה – שימושים ומשתמשים הערכה ומדידת ביצועים
  למידה בסביבות עתירות טכנולוגיה

 

 

שנה ב' סמסטר א' סמסטר ב'
תקשורת אפקטיבית בארגונים * למידה חברתית בארגונים *
הדרכה מתוקשבת א-סינכרונית * סוגיות ביזמות וניהול מיזמי למידה דיגיטלית *
משחקים והדמיות ללמידה והדרכה * פיתוח תוכן מקוון לצרכי למידה *
ניהול פרוייקטי הדרכה הטמעת טכנולוגיות למידה בארגונים *
סמינריון 2 סמינר הדרכה בארגונים
  פרויקט גמר

 

* קורסי בחירה - יש לבחור 6 מתוך 7