בוגרים 2016

מעין גבאי ירקוני - בוגרת תואר ראשון ניהול טכנולוגיה

sd