בוגרים 2016

לירן ודני דורטגולץ - בני זוג בוגרי תואר שני בניהול טכנולוגיה

d