שאלות ותשובות - ישן

נרשמתי לקורס ולא ניגשתי לבחינות סוף הקורס / לא הגשתי מטלות, האם הקורס יופיע בגיליון הציונים שלי?

כן. סטודנט שנרשם לקורס חייב לגשת לבחינות סיום הקורס / להגיש את מטלות סיום הקורס. אם נרשמת לקורס ואין בכוונתך ללמוד אותו מכל סיבה שהיא, אתה יכול לבטל את הרישום לקורס עד סוף תקופת השינויים. לאחר תקופת השינויים לא ייעשו שינויים במערכת.

 

אם בכל זאת נשארת רשום לקורס ולא נגשת לבחינות / לא הגשת מטלות, יירשם לך ציון נכשל בקורס. ציון זה יופיע בגיליון הציונים, ישוקלל בממוצע השנתי ו/או המצטבר ויימנה במניין הכישלונות הנצברים לקביעת הסטאטוס האקדמי שלך.

הסיבות להוראה זו: 

1.       סטודנט שנרשם לקורס, למעשה תופס מקום של סטודנט אחר. לכן עליו להודיע, עד המועד הנקוב, על ביטול מקומו בקורס וכך לתת אפשרות לסטודנט אחר להירשם בקורס במקומו.

2.       מטרת הגישה העומדת בבסיס הוראה זו היא לעודד את הסטודנטים להשקיע את מרב מאמציהם בלימודים, ולהעדיף לטובה סטודנטים שהפגינו נכונות לנסות ולהתמודד עם המטלות האקדמיות.

3.       מדיניות המכון מנסה להקל ככל הניתן על הסטודנטים מבחינה כלכלית. על כן, ניתנת האפשרות לחזור על עד ארבעה קורסים ללא תשלום. זכות זו ניתנת לטובת סטודנטים המפגינים נכונות אמיתית להשקיע מאמצים כנים ואמיתיים בלימודיהם.