שאלות ותשובות - ישן

מהי חובת קורסים כלליים בתואר?

כל מי שהחל ללמוד משנת תשס"ג ואילך, מחויב ללמוד קורס כללי אחד בשנה. כלומר, הלומדים מסלול ארבע שנתי חייבים בארבעה קורסים כלליים והלומדים מסלול תלת-שנתי מחויבים בשלושה קורסים כלליים.

לסטודנטים לתואר בניהול טכנולוגיה, קורס תקשורת טכנית מקצועית נחשב כקורס כללי אחד ולכן עליהם ללמוד שלושה קורסים כלליים נוספים.

מי שהחל ללמוד לפני שנת תשס"ג, צריך להשלים חובה של שני קורסים כלליים לתואר, כאשר עבור הלומדים בפקולטה להנדסה, חובת הסמינרים נחשבת כקורס כללי אחד.