שאלות ותשובות - ישן

כמה פעמים אפשר לחזור על קורס?

על קורס חובה ניתן לחזור פעם אחת בלבד. כישלון חוזר בקורס חובה, מוביל לסטאטוס אקדמי על תנאי. ועדת הוראה תשקול אם לאפשר לסטודנט לחזור על הקורס בפעם השלישית או לנקוט צעדים אקדמיים אחרים.

כישלון חוזר בקורס ליבה מוביל להרחקה מלימודים ואינו מאפשר חזרה נוספת על הקורס.