שאלות ותשובות - ישן

אני הנדסאי, איך עליי להגיש פטור ומהי רשימת הקורסים המזכים בפטור?

 
מידע מפורט בנושא פטורים (זכאות, תהליך וטפסים) ניתן למצוא בעמוד "פטורים", תחת סעיף מזכירות אקדמית, במידע לסטודנט.